Trendy

Faktory ovlivňující digitální transformaci podniků

Podniky potřebují jasný plán pro zavádění nových technologií, který jim pomůže přežít a prosperovat bez ohledu na sociální a ekonomické překážky, kterým mohou v budoucnu čelit.

Na začátku roku 2022 se mnoho částí světa přizpůsobovalo životu s pandemií covid-19, která se bude jistě ještě v různých vlnách a vlnkách vracet. V únoru pak ruská invaze na Ukrajinu způsobila další globální šok, jenž bezprecedentně narušil dodavatelské řetězce a zvýšil ceny energií. Pro podniky následný nárůst inflace a hrozba recese představují po obtížných dvou a půl letech další nepříjemné tlaky.

Co se nejvíce měnilo

Pandemie způsobila mnoho změn ve vztazích mezi podniky a jejich zákazníky a zaměstnanci – především posun k online a vzdálené interakci namísto osobní. Digitální transformace se během pandemie osvědčila, přičemž digitálně vyspělejší podniky se obecně ukázaly jako odolné vůči vážnému narušení.

V režimu „nouzové“ digitální transformace se vybavovali vzdálení pracovníci novými notebooky a dalšími zařízeními a proškolovali se v oblasti nástrojů pro spolupráci, aby mohli zůstat ve spojení i během výluk. Naproti tomu v „chytrém“ režimu musejí organizace prozkoumat, jakým způsobem lze přepracovat celé programy pro zaměstnance pro budoucí větší flexibilitu a produktivitu.

Úspěšná digitální transformace vyžaduje do budoucna pochopení nejen možností nových technologií, ale také měnících se požadavků zákazníků a zaměstnanců a celkového směřování podniků i trhů. Společnosti musí mít více než kdy jindy k dispozici vedení, které bude schopno přijímat správná rozhodnutí o investicích do technologií.

Faktory pro váš digitální plán na rok 2022

Společnost IDC vydala své předpovědi pro digitální transformaci v roce 2022 a dalších letech. Tato analytická společnost vydala konkrétní předpovědí, pro něž je zásadní řada zásadních faktorů, mezi něž patří:

  • multiplatformní digitální ekosystém;
  • potřeba přijmout obchodní strategie „digital first“;
  • změna pojetí spolupráce se zákazníky, obchodními partnery, dodavateli a dalšími složkami;
  •  environmentální a sociální odpovědnost;
  • globalizace 2.0 a otázky dodavatelského řetězce;
  • všudypřítomné narušení napříč odvětvími a prostředími;
  • budoucí digitální podniky, které budou prosperovat prostřednictvím agilních inovací.

Podle IDC platí, že před dvěma lety nemělo 73 % veškerých společností digitální plán. Což znamenalo, že neměly plán, který by říkal: „Jak se dostanu z místa, kde jsem dnes, tam, kde budu v budoucnu?“ Dnes už má digitální plán celých 50 % organizací, přičemž se jedná o plán, v němž digitální plán odráží obchodní plán, nebo je digitální plán obchodním plánem.

Zdroj: zdnet.com