Zprávy

EU zveřejnila návrh rozhodnutí o náhradní dohodě s USA o předávání údajů

Tagy:

Evropská komise oznámila, že transatlantický rámec ochrany osobních údajů, dobrovolnou dohodu, která zavádí ochranu údajů z EU, s nimiž nakládají americké společnosti, mají schválit členské státy EU.

V tiskové zprávě EK uvedla, že její návrh rozhodnutí o přiměřenosti byl „zveřejněn a předán“ Evropskému sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB) k přezkumu, což je první fáze vedoucí k plnohodnotnému přijetí.

Rámec zahrnuje příslib amerických společností, že budou respektovat údaje EU v souladu s řadou zavedených zásad ochrany údajů, jako je vymazání údajů, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny, a další zajištění úrovně ochrany soukromí při předávání údajů třetím stranám.

Rozhodnutí EK o odpovídající ochraně v USA

Rozhodnutí o odpovídající ochraně je rozhodnutí EU, které konstatuje, že jiná země nebo území poskytuje úroveň ochrany osobních údajů rovnocennou s ní, podle čl. 45 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

V tomto případě je EU přesvědčena, že americké společnosti poskytují nebo budou poskytovat odpovídající ochranu údajů, které zpracovávají z EU, pokud se k tomuto rámci připojí.

Toto nejnovější rozhodnutí o odpovídající ochraně navazuje na základy, které položil Joe Biden v exekutivním vydaném v říjnu 2022 (prezidentský „dekret“, který nevyžaduje schválení Kongresem, ale jeho působnost je omezena na předpisy, které mají dopad na fungování federální vlády), a na předpisy vydané generálním prokurátorem USA Merrickem Garlandem na začátku tohoto roku.

Společně tato opatření podle EK vázala závazky USA na vnitrostátní právo. Některá z navrhovaných opatření jsou na papíře docela povzbudivá.  Nařízení například vyžaduje, aby přístup amerických zpravodajských služeb k evropským údajům byl „nezbytný a přiměřený“ z hlediska ochrany národní bezpečnosti a aby byl zřízen soud pro přezkum ochrany údajů, aby evropští občané mohli napadnout způsob využití svých údajů, pokud se domnívají, že je v rozporu s tímto rámcem.

Zatím však není důvod k oslavám. Podle práva EU musí EK požádat o schválení rozhodnutí výbor členských států EU a poté Evropský parlament. Podle všeho však Komise neočekává žádné potíže, možná kvůli kontrolním mechanismům zaměřeným na zpravodajské agentury.

V roce 2016 bylo vydáno také předchozí rozhodnutí o přiměřenosti mezi EU a USA v souvislosti s „Rámcem štítu EU-USA na ochranu soukromí“, který měl rovněž zaručit bezpečný průchod údajů mezi společnostmi z EU a USA.  Toto rozhodnutí však Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v soudním řízení z července 2020 se technologického gigantu Meta zrušil, přičemž byly vyjádřeny obavy ohledně přístupu amerických zpravodajských služeb k údajům. To vedlo k více než ročnímu vyjednávání mezi EU a USA, než byl v březnu 2022 oznámen nový rámec.

Zdroj: ec.europa.eu

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce