Byznys IT

EU si posvítí na zásnuby Adobe a Figmy 

Tagy:

Antimonopolní regulátoři Evropské unie znovu zahájili hloubkové vyšetřování navrhované akvizice webové designové platformy Figma společností Adobe za 20 miliard dolarů a dali si čas do 5. února, aby o tomto technologickém megaobchodu rozhodli.

Podle zprávy agentury Reuters z 20. října Evropská komise, která působí jako nejvyšší antimonopolní orgán EU, minulý měsíc zastavila své vyšetřování a čekala na další informace, které si vyžádala od společností Adobe a Figma. Po obdržení odpovědí budou regulátoři v následujících třech měsících analyzovat, zda by spojení významně omezilo hospodářskou soutěž na trhu se softwarem pro interaktivní design.

Kritici tvrdí, že pohlcením svého konkurenta Figma by Adobe mohla získat neférové postavení na trhu.

Kritici tvrdí, že pohlcením konkurenční společnosti Figma by Adobe mohla získat takové postavení na trhu, které by jí umožnilo šponovat ceny, omezit služby a bránit inovacím mnoha produktových týmů a grafiků, kteří se spoléhají na designovací a prototypovací nástroje.

Společnost Figma zaznamenala od svého založení v roce 2012 raketový růst a stala se vzácnou konkurencí pro dominující produkty Adobe Photoshop, Illustrator a XD. Pokud by se společnosti Adobe a Figma spojily, ovládly by více než 50 % celosvětového trhu s platformami pro interaktivní design, což je pro mnoho zákazníků nepříjemná vyhlídkla.

Regulační orgány budou konkrétně analyzovat, zda webová platforma společnosti Figma skutečně představuje inovativní alternativu k balíku společnosti Adobe. Vzhledem k rozsáhlému souboru funkcí a schopnostem spolupráce společnosti Figma může Komise dojít k závěru, že Figma zaujímá zvláštní konkurenční prostor, který si zaslouží ochranu před monopolizací.

Aby společnost Adobe získala souhlas, bude pravděpodobně muset nabídnout nápravná opatření, která zabrání omezenému přístupu k platformě Figma, uzamčeným cenám, zhoršené kvalitě a omezené integraci se softwarem, který není od společnosti Adobe. Tato nápravná opatření by mohla zahrnovat firewallování operací společnosti Figma, zachování kvality softwaru Fima a souhlas s doložkami o spravedlivých cenách.

Zatím není jisté, zda takové závazky v oblasti chování uspokojí obavy Komise, nebo zda společnost Adobe bude muset provést strukturální změny, jako je například úplný odprodej společnosti Figma. V každém případě je cílem regulačních orgánů zabránit tomu, aby tato velkolepá transakce v hodnotě 20 miliard dolarů vážně snížila hospodářskou soutěž ve světě digitálního designu. Společnosti Adobe nyní běží čas, aby do 5. února reagovala na obavy z porušení antimonopolních pravidel, jinak bude čelit možnému zamítnutí této transformační akvizice.

Zdroj: Readwrite

Zdroj ilustračního obrázku: Shubham Dhage on Unsplash