Trendy

EU a zákon o umělé inteligenci: Může ChatGPT zmizet z Evropy?

EU se zabývá pravděpodobně prvními zákony o AI na světě.

Tagy:

Evropská unie zvažuje průkopnický zákon o umělé inteligenci, jenž by mohl mít zásadní dopad na svět AI. Sam Altman, CEO společnosti OpenAI, která stvořila ChatGPT, vyslovil obavy, že pokud budou nové předpisy přijaty v současné formě, mohl by ChatGPT zmizet z Evropy. Pravděpodobně to nebude nakonec tak dramatické, ale jisté riziko tu je. Takže co se vlastně děje a proč to v OpenAI vzbuzuje obavy?

EU má na stole návrh zákona, který by stanovil nové regulační standardy pro generativní AI modely, požadujíc od nich odhalení materiálů chráněných autorskými právy, které byly použity při jejich vývoji a generování obsahu. Přijetím návrhu by EU stanovila pravděpodobně první zákon tohoto druhu na světě, čímž by otevřela novou kapitolu v oblasti regulace umělé inteligence.

V kontextu rostoucích možností využití ChatGPT a podobných nástrojů, které stále čekají na legislativní úpravu, se konflikt mezi EU a OpenAI jeví jako klíčový, jelikož může definovat budoucí směr technologické sféry AI.

Přesto Sam Altman na nedávném setkání v Londýně projevil naději, že změny v legislativě by mohly usnadnit ChatGPT a podobným nástrojům vyhovět evropským požadavkům. Současný návrh zákona EU o umělé inteligenci je podle něj příliš regulativní, ale existují zprávy, že se uvažuje o jeho revizi.

Předpokládaný zákon EU o umělé inteligenci má za cíl standardizovat používání AI v rámci 27 členských zemí, s důrazem na ochranu před použitím umělé inteligence v citlivých oblastech, jako jsou biometrická sledování, rozpoznávání emocí a prediktivní policejní systémy založené na AI. Návrh zákona je nyní předmětem diskuse mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí.

Jedním z hlavních cílů předloženého Aktu o umělé inteligenci, včetně speciálních režimů pro regulaci generativních AI modelů, jako jsou ChatGPT a Google Bard, je ochrana kreativních průmyslových odvětví a originálního obsahu, který vytvářejí.

Ve světle toho se požadavek na zveřejnění děl chráněných autorskými právy, které tyto AI systémy využívají, jeví jako krok k ochraně práv umělců, hudebníků a spisovatelů, aby byli řádně uznáváni za svou práci – a to jak z hlediska reputace, tak, což je možná ještě důležitější, z hlediska finančního. Avšak na druhou stranu, s ohledem na obrovské množství digitálních dat, které dnes existují a které jsou nezbytné pro vývoj a učení AI modelů, se zdá být technicky náročné zajistit spolehlivé citování zdrojů.

Zdroj: Reuterstech.co

Zdroj ilustračního obrázku: Christian Lue on Unsplash