Trendy

Efektivní data management a jak na něj

Informace byly odjakživa jedním z našich nejcennějších zdrojů. Jinak to není ani ve sféře podnikání, kde na kvalitní informační databázi závisí míra efektivity, produktivity i úspěch společnosti. S rostoucím objemem zpracovávaných dat však může být správné spravování opravdovou výzvou. Jak si tedy poradit se správou dat a proč vůbec usilovat o kvalitní data management?

Správa dat pro nás není nic nového. Pokud se vrátíme zpět do minulosti, zjistíme, že lidé odjakživa využívali data k řešení problémů a vymýšlení nových způsobů, jak zlepšit dosavadní úroveň života. V podnikání se příběh nikterak neliší – data, která organizace zpracovávají, mohou přispět k vytvoření lepších strategií, včasnému odhalení rizik, optimalizaci spokojenosti zákazníků a mnohem více.

Co všechno zahrnuje data management?

Když se řekne data management, každému se ihned vybaví pestrá řada příkladů a aplikací. Na pravou míru uvádí pojem až specializovaná organizace DAMA (Data Management Association), která vysvětluje, že jde o proces vývoje datových architektur, postupů a procedur, které obstarávají správu dat a jejich následné využívání na pravidelné bázi. To, že je data management široký pojem, potvrzuje i množství dílčích témat, a to včetně modelování, uchovávání, těžby dat a jejich pohybu.

Firmy si uvědomují, že pokud se o svá data budou patřičně starat, odměna je nemine. Pečlivá správa dat může pomoci optimalizovat výkon všech oddělení společnosti. Mezi největší výhody patří zejména:

  • včasná identifikace rizik
  • efektivnější zaměření cílové skupiny
  • lepší ochrana dat
  • snadnější dostupnost dat
  • větší potenciál využitelnosti dat
  • jednoduší hledání informací

Problémy s udržením data managementu komplikuje rostoucí objem informací

Přístup k internetu, integrace aplikací a fenomény, jako je IoT, přispěly k exponenciálnímu nárůstu množství dat, které společnosti musí řádně zpracovat. Podle studie společnosti Veeam Software budeme generovat více ne 175 zetta bajtů dat, což tvoří nárůst ⅔ oproti roku 2018. V důsledku toho musí organizace hledat nové nástroje a strategie, které jim umožní tyto nové zdroje informací efektivně využívat a zároveň je chránit před zneužitím – stejná studie však připouští, že 73 % z dotázaných firem tyto cíle nedokáže naplnit.

Rostoucí objem data však není jediný problém, se kterým se firmy potýkají. Dalším z nich je kvalita shromažďovaných informací. Dobrý data management vyžaduje spolehlivé informace, neboť ty rozhodují o tom, zdali se budou moci v budoucnosti použít či nikoliv. Uchovávaná data by měla být uložena na jednom místě, měla by být také konzistentní, přesná a integrovaná.

Pokud nějaký z těchto aspektů zaostává, výsledky se promítnou nejen na fungování firmy, ale také na finanční ztrátě nebo spokojenosti zákazníků.

Zkroťte firemní data s cloudem

Potíž se zahlcenou a nezorganizovanou databází řeší společnosti různě. Z výše zmíněné studie od Veeam Software Téměř se dozvídáme, že téměř tři čtvrtiny (72 %) firem plánují nasadit Cloud Data Management, který za posledních pár let nabral velkou popularitu. U cloudového softwaru se oceňuje zejména jednoduché ovládání i snadná instalace, což je jen zlomek benefitů, které podnikům přináší.

Další výhodou cloud managementu je to, že všechna data a materiály jsou uloženy na jednom centrálním uložišti, což zlepšuje dostupnost a samozřejmě také orientaci. K tomu se rovněž přidává fakt, že do systému se dá vstupovat kdykoliv a odkudkoliv. Odměnou je efektivnější komunikace, spolupráce a tím i produktivita. V neposlední řadě se také udává zlepšená bezpečnost dat – podle průzkumu společnosti RapidScale až 94 % podniků zaznamenalo přesunem do cloudu vyšší úroveň bezpečnosti dat.

Ne nadarmo se říká, že kvalitní databáze je polovina úspěchu – pokud jsou nashromážděná data efektivně spravována, výsledek se projeví na lepšímu fungování firmy a zároveň i vyšším zisku. Cloudová řešení se tak jeví jako skvělé řešení, které rychle a jednoduše pomůže posunout správu data managementu zase o stupínek výše.

Autor textu: Petra Pruden

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce