Produkty

Eaton: UPS Eaton 93PM G2

Společnost Eaton představila druhou generaci svého třífázového zdroje nepřerušovaného napětí (UPS) Eaton 93PM.

Tagy:

Modulární a škálovatelná konstrukce zdroje umožňuje správcům datových center navyšovat kapacitu a ochranu napájení v souladu s obchodními požadavky a zároveň využívat nejnižší úrovně celkových nákladů na vlastnictví (TCO) ve své třídě.

Hlavním úkolem řady UPS 93PM G2 je zajistit ochranu, bezpečnost a kontinuitu obchodní činnosti. Technologie HotSync a Hot Swap zvyšují dostupnost požadovaného výkonu. Integrované bezpečnostní funkce snižují riziko úrazu elektrickým proudem. Pro zlepšení ochrany nabízí UPS 93PM G2 kybernetické zabezpečení a vzdálené monitorování.

Modulární a škálovatelné provedení UPS je flexibilnější, účinnější a nákladově efektivnější neboť umožňuje zákazníkovi zvolit si požadovaný jmenovitý výkon, který lze krokově zvyšovat dle rostoucích nároků zátěže. Díky výkonovým modulům s možností výměny za provozu, které umožňují kdykoliv navýšit kapacitu UPS jednoduchým přidáním dalších modulů, je navyšování kapacity snadné, efektivní a časově nenáročné. Jednotky s kapacitou 50 nebo 60 kVA lze přidávat bez nutnosti odstávky systému a odpojení kritické zátěže.

UPS 93PM G2 byl navržen tak, aby poskytoval 100% provozuschopnost pro obchodní a kritickou infrastrukturu. Dostupnost systému je dále zvýšena funkcí HotSync. U tradičních systémů UPS by mohla ztráta komunikace mezi jednotkami UPS způsobit přepnutí na bypass a odpojení záložního zdroje energie, ale u systému Eaton 93PM G2 je díky funkci HotSync toto riziko selhání v jednom bodě eliminováno, což přispívá ke spolehlivosti systému.

Za účelem zvýšení kybernetické bezpečnosti je síťová konektivita jednotek UPS zajištěna síťovými kartami Eaton Gigabit Network a Industrial Gateway – prvními kartami vyhovujícími standardům IEC 62443-4-2 a UL 29001-1, které poskytují ochranu proti kybernetickým hrozbám.

Aby bylo dosaženo vyšší dostupnosti a bezpečnosti zdroje UPS Eaton 93PM G2, je i tento, stejně jako všechny prémiové třífázové systémy Eaton, vybaven bezpečnostními prvky, které jsou předem navržené, odzkoušené a instalované jako standardní vybavení. Společnost Eaton garantuje shodu s předpisy a zajišťuje bezpečné použití bez přídavných externích zařízení.

Díky vestavěným funkcím vyhovujícím předpisům není chráněn pouze elektrický systém, ale je rovněž chráněn zákazník, a to před skrytými náklady, které by mohly dosahovat 1 000 až 2 000 EUR na jednotku UPS. Prémiový třífázový zdroj UPS Eaton je již v základní výbavě dodáván s pojistkou v obvodu statického bypassu a ochranou proti zpětnému toku energie. Bezpečnost je kladena na prvním místo.

Díky špičkovým technologiím společnosti Eaton má UPS 93PM G2 nejnižší celkové náklady na vlastnictví (TCO) ve své třídě, čímž dosahuje znatelných úspor, snížení provozních nákladů a dokonce zvýšení příjmů. Účinnost v režimu dvojité konverze (až 97 %) snižuje provozní náklady a náklady na chlazení; v případě výměny starší generace systému UPS za Eaton 93PM G2 je návratnost investice již během 2–3 let. Technologie Energy Saver System (ESS) společnosti Eaton zlepšuje úroveň účinnosti až na 99 %, zatímco technologie Variable Module Management System (VMMS) pomáhá dosahovat vysoké účinnosti i při nízké úrovni zatížení UPS, které jsou typické pro redundantní systémy UPS.

Řešení EnergyAware UPS napomáhá systému Eaton 93PM G2 zvyšovat návratnost investice a konkurenceschopnost produktu. Prostřednictvím reakce na poptávku elektrické energie a dalším pomocným službám toto řešení podporuje ochranu životní prostředí a širší využití obnovitelné energie. Má pozitivní dopad na společenskou odpovědnost firmy a navíc dochází k vytváření úspor a dodatečných příjmů – s typickým ročním výnosem až 45 000 eur za megawatt výkonu vráceného do sítě. Služba EnergyAware běží kontrolovaným způsobem zabezpečeným proti selhání, který nemá vliv na ochranu kritické zátěže.

UPS Eaton 93PM G2 je kompatibilní se  softwarem Intelligent Power Management (IPM) společnosti Eaton, který slouží k monitorování a správě UPS jako nedílné součásti napájecí a IT infrastruktury. Údržba a servis jsou podporovány novou službou vzdáleného monitorování, která je součástí standardní výbavy a umožňuje rychle reagovat na jakékoli výkonnostní a kybernetické hrozby směřované na systém UPS.

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce