Zprávy

E-shopy rostou, ale pokles tržeb zaznamenaly dvě třetiny firem

Společnost Proficio ve spolupráci s výzkumnou agenturou STEM/MARK zjišťovala, jak se českých firem a jejich zákazníků dotkla pandemie z pohledu byznysu.

Z průzkumu vyplývá, že 70 % klesly tržby, 44 % zaznamenalo výrazný odliv zákazníků. Firmy však věří, že po rozvolnění opatření se část nakupujících vrátí do kamenných obchodů.

Většině (70 %) oslovených firem podnikajících v oblasti obchodu, služeb a výroby, klesly v průběhu pandemie tržby, nárůst zaznamenalo jen 15 % podniků. Téměř dvě třetiny (60 %) respondentů uvedlo, že přišli kvůli pandemii o objednávky. Více jak třetina podniků (37 %) navíc přiznává, že jejich zákazníci, a to jak firmy, tak jednotlivci utrácejí mnohem méně, 35 % pak zaznamenalo i snížený objem nákupu zboží a služeb. 31 % firem uvedlo, že jejich zákazníci jsou opatrnější, váhavější, déle vybírají a zároveň mají mnohem větší zájem o slevy.

“Průzkum ukázal zásadní rozdíl mezi rekordním růstem u klasických e-shopů prodávajících například potraviny nebo zboží denní potřeby, které nebylo dostupné v kamenných prodejnách, a firmami, které se zabývají například výrobou, službami, nebo maloobchodem, kde zaznamenáváme zcela opačný trend,” vysvětluje Petr Halík, CEO ve společnosti Proficio.

Z průzkumu také vyplynulo, že na rozdíl od e-shopů, kde největší skupinu mezi nově příchozími nakupujícími tvořili senioři (* např. průzkum DPD e-shopper barometr), oslovené podniky (61 %) zaznamenaly největší nárůst nových zákazníků ve věkové skupině od 36 do 50 let a naopak senioři (65 +) nakupovali více než před pandemií pouze u 3 % dotázaných.

Společnosti se potýkají i s dalšími těžkostmi – téměř polovina z nich (42 %) má problémy s dodavateli a díky tomu nedostatek zboží na skladě (30 %). Opět téměř polovina respondentů (42 %) musela pozastavit, nebo úplně zrušit některé své služby, 28 % přestalo zcela prodávat některý sortiment zboží a stejné procento si stěžuje na špatně fungující přepravu.

Firmy se však snažily vyjít zákazníkům vstříc a byly během pandemie aktivní – 36 % například vylepšilo stávající služby a 16 % spustilo některé zcela nové. Část firem (20 %) rozšířila pro své zákazníky nabídku zboží, 20 % ji na základě poptávky změnilo. Pouze 3 % dotázaných uvedlo, že si zákazníci stěžovali na služby více, než před pandemií. Budoucnost vidí většina pozitivně – 64 % očekává, že část nakupujících se vrátí do kamenných obchodů.

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce