Trendy

Doba vizuální aneb displeje kolem nás

Zaujmout konzumenta je v době zahlcení vizuálními vjemy stále složitější. Obrovské billboardy od dálnic zmizely, klasické plakátovací plochy potkáte už sporadicky a lepiči plakátů si musejí pomalu hledat novou obživu. Budoucnost je digitální a na vlastní oči se o tom můžete přesvědčit na letištích, v obchodních domech, v čekárnách u lékaře, recepcích administrativních budov, v zasedacích místnostech nebo i v zoologické zahradě či na fotbalovém stadionu. Digitální panely informují, lákají a nabízejí, zkrátka používají se jako digitální plakáty a cedule k zobrazení různého obsahu.

Co je digital signage?

Když je řeč o digital signage, má se tím na mysli řešení zahrnující digitální zobrazovací jednotky (displeje), které jsou nejčastěji umístěné ve veřejně přístupných prostorech.

Řešení digital signage je složeno ze tří stěžejních částí, vedle obrazovky přenášející obsah jde o nástroj pro správu a tvorbu obsahu a samotný obsah (obrázek, video, prezentace).

Primárním účelem řešení je zobrazení informací, a to ve formě textu, grafiky, videoklipu a podobně. Jak už bylo uvedeno výše, s digitálními poutači a cedulemi se dnes setkáváme prakticky na každém kroku. V čem jsou tato zařízení specifická a co všechno umí?

Ne, není to plochá televize

Zvažuje-li někdo pořízení digital signage, jako první ho možná zarazí cena. Pořizovací náklady spojené s digital signage mnohé přivedou k myšlenkám, že by přece za menší peníze mohli mít stejnou službu prostřednictvím běžně dostupné televize (podobně se šetří napříč celým IT – místo serverů se nasazují levné počítače, profesionální storage supluje domácí NASka a podobně). Jenže digital signage není plochá televize, ač může na první pohled vypadat dost podobně. Digitální displeje pro komerční účely jsou konstruovány jinak, jsou osazeny panely určenými pro naprosto jiný typ provozu než běžné televize. Pro mnohé jde ale stále jen o „obrazovku“. Je proto nutné umět zákazníkům vysvětlit, čím se liší.

Komponenty používané pro digital signage jsou určeny k tomu, aby byly schopné provozu 24/7, a jejich výdrž by se měla pohybovat alespoň okolo 50 000 hodin. Běžné televizory takto konstruovány nejsou a nepředpokládá se u nich, že pojedou nonstop – vyráběny jsou s ohledem na to, že budou zapnuty kratší intervaly (obvykle okolo osmi až deseti hodin v kuse). Pokud televize běží dlouhodobě bez přestávky, objeví se nežádoucí jevy spojené s přehříváním zobrazovacího panelu, jako je vypalování obrazu (pokud je televize provozována normálně v domácnosti, už se jí tento neduh netýká) a vyblednutí barev. Přehřívání televize je přitom závažný problém – představte si, co může způsobit přehřívající se televize, která zůstane přes prodloužený víkend v rozpálené výloze malé a neklimatizované provozovny.

Digital signage displeje jsou oproti tomu vybaveny speciálním chlazením a ventilací, která udržuje panel v optimální provozuschopné teplotě. Digital signage displeje mají také běžně od výrobců prodlouženou záruku, samotný výrobní proces a využívané postupy jsou odlišné a komponenty odolnější. Tyto displeje jsou zároveň konstruovány tak, aby umožňovaly jednoduchou komponentovou výměnu, když se některá část pokazí. Vedle toho je záruka na domácí televizory omezená a pokrývá jen používání pro domácí účely, nikoliv komerční. Pokud dojde k poruše televize po uplynutí záruční lhůty, znamená to často konec a oprava je většinou dražší než pořizovací cena nové televize.

Významný rozdíl je také v ovládání, zatímco běžný televizor má samozřejmě dálkový ovladač a řadu tlačítek na samotném zařízení, kterými jej lze ovládat, digital signage displej funguje jinak a obvykle na něm žádná tlačítka nenajdete. Na první pohled se může zdát, že je tedy ovládání televize jednodušší, ale představte si, co se stane, když takovou televizi využíváte pro prezentaci ve veřejně přístupném prostoru. Téměř s jistotou se rychle najde nějaký nenechavec, který televizi začne z dlouhé chvíle „ladit“ a flashka, ze které se přehrává váš obsah, zmizí možná dřív, než televizi vůbec zapnete.

Digital signage displeje jsou ovládány vzdáleně – jsou připojeny k síti, odkud si berou obsah přes Wi-Fi nebo ethernetový kabel, IR…. Formáty, které digital signage displej umí zobrazit, jsou rozmanitější než v případě televize, jež zvládá videa a obrázky a tím její schopnosti obyčejně končí. Displeje umí přehrávat ve smyčce obrázky, videa, prezentace, textové dokumenty, některé umí rozdělit obraz do několika oblasti a v každé ukazovat jiný formát (webová stránka, RSS feed, obrázky, videa, prezentace…). V případě digital signage displeje má administrátor/uživatel obsah a ovládání plně pod kontrolou.

Dalším rozdílem je instalace – digital signage displeje jsou těžší a robustnější, zatímco moderní plochou televizi odnesete doslova v ruce. Už se vyskytly takové případy, kdy si někdo odnesl televizi z čekárny nebo recepce; to je v případě digital signage displejů daleko obtížnější, ne-li nemožné.

Divácký komfort je také odlišný, pokud porovnáte stejný obsah zprostředkovaný domácí televizí a profesionálním digital signage displejem. Zatímco u televize se počítá s tím, že její diváci sedí v krátké vzdálenosti před obrazovkou, kterou sledují přímo a v běžných světelných podmínkách, digital signage displej musí zohledňovat více aspektů – sleduje jej daleko více očí, dobře viditelný musí proto být z větších úhlů a obraz musí být jasný i v extrémně přesvětlených podmínkách, které jsou pro komerční prostory typické. Digital signage displeje proto v porovnání s televizemi využívají panely s mnohem vyšším jasem a lepším kontrastním poměrem.

Tvrzení, že je to prostě jen obrazovka, tedy neplatí. Digital signage displeje jsou technologicky pokročilé profesionální obrazovky, které jsou navrženy a konstruovány tak, aby vyhovovaly komerčnímu nasazení a plnily svůj účel – tedy byly opravdu digitální informační cedulí. Jejich funkčnost a výdrž se nedá s televizí zkrátka srovnat. Televize jsou sice technologicky pokročilé, mají vysoká rozlišení, HDR, velké úhlopříčky, ale jejich účelem je sloužit v domácnostech jako běžný spotřebič. Digital signage displeje nabízejí obrovské možnosti, které stačí uchopit a využít.

Kdo digital signage displeje využije

Příležitosti pro digital signage displeje jsou doslova všude – od výtahů, přes obchody, kiosky, foyery různých budov, restaurace, nemocnice, informační centra, čekárny po zábavní parky, venkovní prostory, podchody, školy, lázně, salony nebo sportovní stadiony. Využití nacházejí tyto displeje také jako orientační prvky v různých budovách a halových komplexech a v některých podnicích jsou displeje využívány pro sdílení interních informací se zaměstnanci.

Nejvíce ale začínají zákazníci digitální displeje využívat pro reklamu a marketing a stále častěji poptávají komplexní řešení na klíč.

Klasickým POS materiálům už odzvonilo a provozovatelé různých zařízení a podniků získávají s digital signage displeji možnost, jak svým zákazníkům nabídnout něco navíc, co prostřednictvím tištěných materiálů nemůžou předat, a zároveň mohou získat cennou zpětnou vazbu. Navíc náklady na tisk materiálů jsou poměrně vysoké, přičemž efektivita tohoto typu propagace a šíření informací není vhodná pro každý typ podniku (zkuste zavzpomínat, kdy vás naposledy nalákal k nákupu špatně vytištěný leták na nekvalitním papíře). Podnik, který k propagaci využívá digital signage, působí profesionálněji a moderněji a dokáže zaujmout více než statická reklama. Informace můžete neustále aktualizovat, přizpůsobovat a celkový vzhled vylepšovat. Navíc zde přibývá rozměr interaktivity – dotykové panely nebo dodatečné aplikace pomáhají zvýšit účinnost reklamy a zapojení konzumentů.

Technologie a správa

Digital signage displeje využívají LCD i LED panely, ale objevují se také energeticky méně náročné formy, jako jsou E-Ink displeje, mezi které se řadí i ESL (Electronic Shelf Labels), které se objevují už i v některých obchodech u nás. V nabídce se objevují také LCD s 4K rozlišením, případně displeje zobrazující 3D obsah bez nutnosti použít 3D brýle, videostěny a rozsáhlé instalace.

Digital signage řešení nabízejí stovky různých výrobců, přičemž k panelům většinou poskytují i vlastní nástroje pro správu obsahu. Uživatel, který má správu na starost, přistupuje přes ovládací rozhraní svého počítače k systému, kam může nahrávat obsah pro displej nebo jej vytvářet a ten se následně přehrává na displeji (případně displejích, které jsou umístěny na dalších pobočkách nebo místech). Vzdálená správa obsahu a monitoring displejů je jednou z největších výhod, které ocení nejen provozy s více pobočkami, ale i malé firmy s jedním displejem, protože mají veškerý obsah neustále pod kontrolou, stejně jako stav displeje. Digital signage displeje samozřejmě umožňují kromě streamování i „on-premise“ provoz – mají vlastní úložiště nebo mohou přehrávat obsah z paměťové karty. Vlastní firmware displeje je možné vzdáleně updatovat, stejně tak provozované aplikace, jako je multimediální přehrávač. Nastavit lze také notifikace, kdy je správce informován, pokud je displej vypnutý nebo se restartuje.

Velkou výhodou je pak možnost sbírat další informace o zákaznících, kdy slouží digitální displeje jako jakýsi most mezi online a offline světem – marketéři mohou zjistit, jestli se někdo u nasazené videostěny zastavil a díval se nebo jen prošel bez povšimnutí dál, přičemž některé displeje umožňují také rozpoznávání obličeje a umí sledovat pohyb očí. Další možnosti, jako výše zmíněné dotykové displeje nebo aplikace či další prvky gamifikace, umožňují lépe analyzovat konzumenty a přizpůsobovat jim obsah.

Obsah je král

Zní to jako klišé, které jste slyšeli už nejméně 100krát. Nicméně i zde platí, že technologie je jen prostředníkem a sama o sobě nikoho nespasí. Pořízení digitálního displeje je pouze prvním krokem, na který by měly navazovat další, stejně důležité. Pořizovací náklady se vám mohou rychle vrátit, pokud budete umět s novým nástrojem správně zacházet. Zejména využití digital signage pro reklamu vyžaduje důkladnou obsahovou strategii – pokud máte v záloze pouze „na koleni“ vytvořenou prezentaci v PowerPointu, která na třech slidech ukazuje výhradně amatérismus a naprostou absenci jasné vize ve firmě, nemá digital signage displej pro reklamní účely příliš smysl.

Rostoucí segment

Navzdory své roztříštěnosti zažívá segment digital signage displejů v posledních letech exponenciální růst. V současné době se odhaduje hodnota tohoto trhu na 20 miliard dolarů, podle odhadů odborníků dosáhne v následujících pěti letech hodnoty 33 miliard dolarů. Může za to rychlá adopce a využívání možností dynamického obsahu ze strany společností všech oblastí zájmu i velikostí. Jen se podívejte kolem sebe, spočítejte, kolik digital signage displejů potkáte během dne, a sami uvidíte, kudy se cesta ubírá. Digitální reklamní poutače a displeje jsou obrovskou příležitostí pro resellery, kteří mohou svým klientům nabízet komplexní řešení, od počáteční analýzy po instalaci nebo správu obsahu.

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce