digitalizace
Trendy

Digitální transformace malých a středních podniků jako důsledek pandemie

Společnost vcita v loňském roce provedla průzkum na téma digitální transformace malých a středních podniků. Vcita má pobočky ve Spojených státech a v Izraeli a poskytuje CRM služby (tedy pomáhá s řízením vztahů se zákazníky) a do svého průzkumu zapojila 3 000 nezávislých podnikatelů – a ukázalo se, že celých 96 % z nich začalo v průběhu posledních dvou let využívat nové digitální nástroje.

Respondenti pocházeli z různých oborů – 23,4 % se věnuje obchodu a finančním službám, 20,2 % se zabývá službami pro domácnosti, 19,4 % zdravotnictvím, 10,5 % podniká ve fitness, 10 % se věnuje zkrášlovacím službám a 16,4 % nebylo rozřazenodo konkrétních oborů. Většina podnikatelů z dotazované skupiny je na trhu kolem pěti let.

Řešení drastických omezení? Blesková digitalizace

Když v roce 2020 udeřila pandemie, všichni jsme si mysleli, že jde jen o krátké a dočasné narušení našeho života i zvyklostí. Čekali jsme, že se život i svět brzy vrátí do normálu. Jenže jsme se spletli. Relativně dlouhé a opakované omezení fyzického pohybu a tím pádem i podnikání udeřilo největší silou na malé a střední podniky. Firmy, kterým to obor jejich činnosti dovolil, tak byly donuceny zahájit bleskovou digitalizaci, díky níž mohly začít reagovat na obrovskou online poptávku po zboží i službách.

První kroky digitalizace malých a středních podniků v průběhu roku 2020 byly vedeny hlavně potřebou neustálé online komunikace a možnosti přijímat vzdáleně platby za dodávané zboží nebo služby. Postupem času se ale ukázalo, že celá situace je komplexnější a je potřeba změnit a nové situaci přizpůsobit celé procesy. Vznikla potřeba vytvářet především digitální nabídky, komunikace se stále odehrává online a celkově se dynamika trhu změnila. Podle studie společnosti vcita se malé a střední podniky se situací vyrovnaly nejlépe jak mohly – do změn a zejména do nových technologií investovaly a díky tomu mají nyní velkou šanci na budoucí růst a pozitivní vyhlídky do budoucnosti.

Trh se mění až neuvěřitelně rychle a tak je pochopitelné, že podnikatelé se svými rozhodnutími někdy váhají, nevědí, kam směřovat další kroky. Průzkumu společnosti vcita ukázal několik oblastí, na něž je třeba se soustředit, a které napomáhají volbě strategie a malým a středním podnikům tak umožní, aby zůstaly konkurenceschopné.

Méně znamená více: nástroje s širokým záběrem jsou ideální

Majitelé malých a středních podniků jsou vděčným cílem reklam na různé softwarové platformy určené pro obchodníky. Všichni samozřejmě tvrdí, že právě ta jejich aplikace je nejlepší, nejvhodnější, nejúspornější… a majitelé se musejí rozhodnout, který z nástrojů vlastně potřebují.

Podle průzkumu společnosti vcita v roce 2021 59,9 % podniků pro svou činnost využívalo jeden až tři digitální nástroje, 32,7 % pak čtyři až šest nástrojů. Znamená to, že podnikatelé se většinou dokážou rozhodnout a vybrat nástroj, který jejich potřebám vyhovuje nejvíce, ale není to jednoduché. Při výběru samozřejmě nehraje roli jen cena aplikace, ale také náklady na proškolení zaměstnanců, na průběžné spravování účtů a na správu samotných platforem.

Malé a střední podniky mají obecně tendenci vybírat si nástroje, které poskytují široké možnosti využití. Jedna aplikace funguje mnohem lépe, namísto přepínání mezi několika nástroji se lidé mohou soustředit na správné využití všech možností, které platforma nabízí.

To, že méně znamená více, platí zejména v oblasti CRM neboli řízení vztahů se zákazníky. Řešit všechno potřebné z jediného nástroje, který spravuje kompletní informace o zákaznících, organizaci času i třeba e-mailové kampaně, je nejefektivnější. Pokusy spravovat činnosti ze samostatných aplikací znamenají obvykle pouze větší prostor pro vznik potenciálních problémů a chyb.

Na druhou stranu malé podniky vidí, že investice do technologií mají smysl, takže si rozšiřují pole působnosti.

Sociální sítě? Ano. TikTok je čím dál oblíbenější

Sociální sítě se staly jedním ze základních stavebních kamenů veřejné komunikace malých a středních podniků už v době, kdy se před lety objevil Facebook. Je to skvělý a levný způsob, jak dokážou podniky dosáhnout na širší publikum, mnohem dál, než prostřednictvím webu nebo fyzického umístění. Společnost vcita v průzkumu zjišťovala, které platformy využívají společnosti k propagaci zboží a služeb, a zjistila zajímavou věc.

Nejoblíbenějším prostředkem je stále Facebook, který používá 66,4 % všech dotazovaných podniků. V závěsu je Instagram s 62,1 %, a poměrně překvapivě se ukázalo, že 42,1 % podniků používá Twitter a 38,9 % TikTok. Zajímavé je, že jako forma propagace podniků se nabízí LinkedIn, který ale doslova propadl.

Sice se říká, že TikTok je platforma pro zábavu dětí a na trhu je relativně nový, ale malé podniky ho už využívají prakticky stejně jako Twitter. Majitelé se za poslední roky poučili a pochopili, že čím dřív si udělají účet na nové sociální síti, tím větší organický dosah získají. Současně se nenechali odradit mýtem, že TikTok je určena jen generaci Z – více než polovina uživatelů TikToku je starší třiceti let a propagace pomocí zábavných krátkých videí je vítaným zpestřením.

Komunikace se zákazníky se mění

Způsob, jakým spolu komunikujeme, se v důsledku pandemie drasticky proměnil. V roce 2019 se všichni snažili pokud možno komunikovat osobně, ale to se změnilo. Od roku 2020 jsme nuceni používat alternativní způsoby komunikace v obrovské míře a více než kdykoli předtím – a to platí i pro malé a střední podniky, které při osobní komunikaci vždy těžily ze svého fyzického umístění.

Na otázku jakým způsobem nejčastěji komunikují se svými zákazníky odpověděli respondenti následovně: 32,2 % používá e-mail, 25% využívá některé z online platforem (různé komunikátory a messengery), 20,7 % telefonuje, 11,1 % stále komunikuje osobně, 10,5 % používá SMS zprávy a  0,6 % využívá jiné způsoby (zní to v 21. století absurdně, ale je to třeba místní rozhlas).

Je dost pravděpodobné, že postupem času bude narůstat objem komunikace pomocí online portálů integrovaných do nástrojů, které podniky využívají i k jiným činnostem. Možnost sledovat kompletní komunikaci se zákazníkem na stejném místě jako jako třeba jeho objednávky a historii spolupráce je radikálně zjednodušuje práci a zlepšuje zákaznickou zkušenost. Společnosti zabývající se vývojem softwaru už poptávku zaregistrovaly a mezeru na trhu okamžitě začaly vyplňovat právě tyto typy digitálních nástrojů.

Výhled od budoucna? Podniky jsou optimistické

Malé a střední podniky byly vždy pro lokální ekonomiku důležité, a jejich majitelé jsou přizpůsobiví, což je klíčová vlastnost. A tak se způsob, jakým tyto podniky obchodují, stále postupně mění a podniky efektivněji využívají digitální nástroje. Podle průzkumu společnosti vcita se 91,6 % podniků na rok 2022 dívá optimisticky. Majitelé předpokládají, že se budou muset dále přizpůsobovat situaci, počítají s dalšími investicemi do digitálních nástrojů, a současně očekávají postupný nárůst objemu obchodů.

Zdroj: vcita.com

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce