Trendy

Digitální dvojčata významně urychlují testování softwaru

Relativně nedávno byla technologie tzv. digitálních dvojčat přizvána k testování softwaru a už nyní je patrné, že nabízí zajímavé možnosti. Digitální dvojče je virtuální objekt či systém využívající data z reálného světa k vytvoření simulace. Obvykle a vlastně i nezbytně u těchto simulací napomáhají umělá inteligence a strojové učení. Masivnímu rozvoji digitálních dvojčat pomohla i pandemie covid-19, jak ostatně zmínil i lídr Fujitsu Ladislav Orenić v rozhovoru pro Reseller Magazine.

Posun v testování softwaru

Dnes je testování softwaru podstatně složitější než ještě před pár lety. Vývojáři jsou pod obrovským tlakem na neustálé uvolňování softwaru, a to ve stále složitějším ekosystému. Proto se v softwaru stále více používají digitální dvojčata. Příkladem tohoto trendu je společnost Eggplant Software, což je technologicky agnostická platforma pro automatizaci testování. Jejím cílem je řešit část problémů vývojářů. Eggplant (v roce 2020 koupená společností Keysight) umožňuje firmám testovat jakoukoli aplikaci, systém nebo zařízení pomocí digitálního dvojčete.

Proč jsou na to dobrá právě digitální dvojčata

Abychom pochopili, proč jsou právě digitální dvojčata v testování softwaru tak potřebná, dotýkali se těchto témat Zeus Kerravala s Jonathonem Wrightem, technologickým guruem společnosti Eggplant, v rozhovoru pro ZKast. Kerravala sám „vypichuje“ například tyto Wrightovy postřehy:

  • Software není tak snadno měřitelný jako hardware, navíc zahrnuje další složitosti. Protože se software neustále vyvíjí, musí být vydáván rychleji.
  • Eggplant poskytuje automatizaci testování na bázi umělé inteligence a modelování digitálních dvojčat, a to pomocí nástrojů s nízkým kódem. Prostřednictvím automatizace testování mohou vývojáři velice přesně předvídat, jak se bude software chovat za různých podmínek.
  • S pomocí umělé inteligence lze digitální dvojčata aplikovat v různých prostředích. Například místo testování autonomního automobilu lze tuto technologii využít k simulaci automobilových radarů.
  • Systémy založené na umělé inteligenci potřebují spoustu dat. Čím více dat (dobrých i špatných) je do systémů vkládáno, tím se mohou stát inteligentnější. Společnost Eggplant používá své vlastní algoritmy umělé inteligence pro vyhledávání chyb a průzkumné testování, aby zjistila, zda je software připraven k uvedení do ostrého provozu.
  • Digitální dvojčata lze použít pro různé simulace včetně vytvoření digitálního světa, který je paralelní s fyzickým světem, známého jako metaverse. Společnost Eggplant spolupracuje se společnostmi, jako je Microsoft, na případech využití smíšené reality (MR), jako je třeba sledování očí, které napodobuje pohyb očí.

Zdroj: eweek.com

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce