Trendy

Digitalizace, digitizace a digitální transformace

Jedním z největších buzzwordů současného IT je digitalizace. Mluví se o ní napříč celou společností, týká se akademických kruhů i všech průmyslových oblastí. Co ale skutečně znamená a jaký je její vztah k digitizaci?

Digitalizace se ale často zaměňuje s digitizací. Tyto pojmy většina lidí vnímá jako totožné, přitom jsou hodně zobecňující a nekonzistentně aplikované. Mnoho podnikatelů a decision makerů se pak mylně domnívá, že je procesy digitizace povedou k digitalizaci nebo vyústí v kompletní digitální transformaci. Pojďme si v tom udělat jasno.

Rozlišení těchto pojmů není jen sémantika pro pokročilé, ale jde o pochopení komplexního transformačního potenciálu digitálního myšlení a strategie.

Digitalizace

Narazit můžete na několik definic digitalizace. Například v glosáři analytické společnosti Gartner je digitalizace vymezena jako „použití digitálních technologií ke změně obchodního modelu a poskytnutí nových příležitostí k vytváření hodnot; je to proces přechodu na digitální podnikání“. Jenže co je vlastně digitální podnikání? Podle společnosti i-SCOOP je digitální podnikání výsledek více dílčích procesů digitalizace a jde o nezbytný mezikrok směrem k digitální transformaci.

Rozdíl mezi digitalizací a digitizací

Digitalizace nemůže existovat bez digitizace. Digitizace je konverze analogového na digitální, zatímco digitalizace je využívání digitálních technologií a digitizovaných dat, což má vliv na to, jak se pracuje a celkově mění způsob, jak společnosti se svými partnery i zákazníky komunikují, interagují a vytvářejí nové (digitální) zdroje příjmů.

Digitizace se týká interní optimalizace procesů (například automatizace rutinních úkonů, minimalizování tisku – přechod z papíru na digitál) a může se v konečném efektu podepsat i na snížení nákladů. Oproti tomu digitalizace je strategie nebo proces, který přesahuje implementaci technologií a přináší hlubší, zásadní změny celého obchodního modelu a evoluci pracovních procesů.

Digitalizace vs. digitální transformace

Termín digitalizace používá i řada odborníků a vysoce postavených vedoucích pracovníků jako zastřešující termín pro digitální transformaci. Ve skutečnosti se digitální transformace a digitalizace zásadně liší. Digitální transformace vyžaduje rozsáhlou adopci digitálních technologií a neobejde se bez zásadních kulturních posunů a změn. Digitální transformace je tedy více o lidech než o digitálních technologiích. Vyžaduje organizační změny i zavedení tzv. customer-centric přístupu. Aby byla celá transformace úspěšná, musí být dobře a důsledně vedena a jde ruku v ruce s radikálními změnami ve firemní kultuře. V neposlední řadě samozřejmě souvisí s využíváním technologií, které zaměstnancům zefektivňují práci.

Proč na rozlišení termínů záleží?

O digitální transformaci se dlouho mluvilo (a někteří stále mluví) jako o digitizaci nebo digitalizaci, digitalizace se nazývala komputerizací nebo elektronizací. Zkrátka plno termínů, které splývají, zaměňují se a každý je používá tak, jak se mu hodí. Pokud si vedoucí pracovníci, ředitelé a decision makeři rozhlašují, že budou digitizovat svůj byznys a digitalizovat procesy na cestě za digitální transformací, vlastně se akorát topí v pojmech a upínají se na zcela zcestné vize. Když dobře nechápou význam jednotlivých termínů a to, čeho se vlastně týkají, ve výsledku jim uniká příležitost k rozvoji, jež může být jejich konkurenční výhodou. Ta jim umožní reagovat na zákaznická očekávání a požadavky a stejně tak na požadavky a potřeby zaměstnanců, díky čemuž se mohou stát skutečně agilním podnikem.

Reality check

Upřímně – existuje jen skutečně malé procento podniků, které úspěšně prošly digitální transformací. Podle celosvětové studie společnosti Kane úspěšně absolvovalo v roce 2017 digitální transformaci 25 % organizací, 41 % podniklo nějaké dílčí kroky a 34 % věnovalo více času diskuzi o možnostech tohoto trendu, než aby jednalo. Za pozornost přitom stojí, že 85 % vedoucích pracovníků uvedlo, že dosažení digitální zralosti vnímá pro úspěch organizace jako zásadní. Diskrepance mezi rozeznáním digitálního jako konkurenční nezbytnosti a úspěšným digitálním transformováním naznačuje, že mnoho lidí na vedoucích pozicích si vůbec není jisto, jak se chopit příležitostí, které digitál přináší lidem, procesům i technologiím.

Ti, kteří se rozhodli ignorovat současné změny a trendy nebo je odstavili na druhou kolej, brzy neudrží krok a budou se potýkat s vážnými problémy, které postupem času začnou ohrožovat jejich fungování a existenci.

Autor textu: Michala Benešovská