Zprávy

Dell Technologies přineslo inovace pro edge

Společnost Dell Technologies představila nová řešení, která pomohou zákazníkům adaptovat se na změny v povaze dat a využít pomíjivou hodnotu informací z miliard zařízení na okraji sítě, mimo tradiční datové centrum.

Podle výzkumu analytické společnosti Gartner bude v roce 2022 více než 75 % dat vznikajících v podniku generováno a zpracováváno mimo datové centrum a cloud (oproti dnešním méně než 10 %).

Existuje celá řada definic pro „edge – okraj sítě“, ale mnohým z nich chybí pohled v širším kontextu. „Edge“ totiž není jedno místo, ale určuje jej celý soubor charakteristik a omezení, včetně přenosové kapacity, IT dovedností, provozního prostředí, prostoru a výkonu. Progresivně smýšlející IT manažeři přehodnocují umístění aplikací a infrastruktury a snaží se je přesunout co nejblíže místu vzniku dat kvůli snížení latence a zrychlení odezvy. To umožňuje získávat v edgi informace v reálném čase jako podklad pro fundované rozhodování a zvyšování konkurenceschopnosti. 

„Se vstupem do nového desetiletí dat se hlavní problém posouvá ze schopnosti nakládat s velkými objemy dat ke schopnosti vytěžit cenné poznatky z heterogenních dat rozptýlených po mnoha různých místech od dat zpracovaných na úrovni edge přes centrální datové centrum po veřejný cloud, říká Jeff Boudreau z divize infrastrukturních řešení společnosti Dell.

„Nabízíme portfolio řešení konstruovaných tak, aby zákazníkům pomohla odstranit omezení, se kterými se v edgi setkávají, a poskytovala obchodně využitelnou analýzu dat bez ohledu na to, kde se právě jejich edge nachází.“

Server Dell EMC PowerEdge XE2420

Model je kompaktní, vysoce výkonný server, v mělkém šasi určený pro stísněné a náročné provozní podmínky, obvyklé pro edge implementace. Poskytuje výkon, dostupnost a bezpečnost, což vyžadují například telekomunikační firmy, které budují kriticky důležité edge sítě pro implementaci 5G.

Nabízí nízkolatenční dvoupaticový systém s možností rozšíření až o čtyři akcelerátory a 92 TB úložného prostoru na jeden server. Dokáže proto vyhovět rostoucím nárokům na provoz podnikových aplikací a analýzy dat. Server je určený do náročných fyzikálních podmínek a je certifikovaný podle standardu NEBS (Network Equipment-Building System) s rozšířeným rozsahem provozních teplot a volitelným filtračním panelem pro prašná prostředí. Vstup, výstup a napájení umístěné na čelní straně usnadňují obsluhu a údržbu v terénu.

Dell EMC PowerEdge XE2420 bude dostupný ve druhém čtvrtletí 2020.

Software pro datová centra, vzdálený přístup a bezpečnější správu serverů

Integrovaný software pro vzdálenou správu iDRAC 9 Datacenter přináší do všech serverů Dell EMC PowerEdge schopnost analýzy proudu dat, která je důležitá pro přehled o provozu edge. Pomáhá splnit požadavky na zavádění, zabezpečování a provozování edge prostředí.

Díky funkci vzdáleného nasazení lze po úvodním nastavení snížit časovou náročnost pro správce o 99,1 % na každý server v porovnání s ručním zaváděním. Průběžná telemetrie zákazníkům umožňuje zjišťovat trendy, jemně ladit provoz a generovat prediktivní analýzy, které pomáhají zajišťovat maximální výkon, omezovat dobu odstávek a předcházet rizikům. Nové, zjednodušené automatizované uplatňování certifikátů umožňuje zajistit bezpečnost v edgi i v centrálním umístění bez zásahu správce. Až 20 nových reportů s naměřenými hodnotami poskytuje téměř 2,9 milionu údajů na server. IT oddělení může s pomocí umělé inteligence vyvinout vlastní rutiny založené na vybraných souborech dat, která chtějí analyzovat u jednoho nebo všech systémů vybavených tímto softwarem bez ohledu na jejich umístění.

Platforma pro ukládání a analýzu dat z edge         

Dell EMC Streaming Data Platform umožňuje ukládání a analýzu dat průběžně přitékajících z okraje sítě. Zákazníci si mohou zjednodušit správu infrastruktury, získávat důležité provozní poznatky a zaměřit se na nové možnosti zdokonalování své datové infrastruktury. Platforma představuje ucelené řešení pro veškerá data (streamovaná i nestreamovaná) s automatickým škálováním kapacity, vícevrstvým ukládáním s možností vyvolání historických dat na vyžádání a jednotnou analýzou v reálném čase i historickou.