Trendy

Dave Russell: Rostou rozpočty na ochranu dat dostatečně?

Tagy:
redakce4.7.2022

Reakce podniků na pandemii byla pro IT odvětví velkou zkouškou – organizace byly přinuceny okamžitě zainvestovat do digitálních technologií, což by za normálních okolností bylo rozloženo do několika let. V případě navýšení rozpočtů na technologie se však jedná spíše o dlouhodobý trend než pouhé jednorázové řešení. Podniky se totiž soustředí na budování odolnějších ekosystémů a trhů. Vzhledem k jejich rostoucí agilitě a snaze chránit své obchodní modely proti digitálnímu narušení se očekává, že tento trend bude i nadále pokračovat.

Zpráva Hlavní trendy v ochraně dat 2022 od společnosti Veeam ukazuje, že podniky v oblasti ochrany dat čelí nouzové situaci a počet organizací, kterým se nedaří data chránit, stoupá. To sice do jisté míry vysvětluje, proč rozpočty na ochranu dat překonávají obecné výdaje na IT, otázkou však zůstává, zda se zvyšují dostatečně na to, aby plně ochránily kontinuitu podnikání.

Růst výdajů na IT a rozmanitost platforem

Podle aktuálního průzkumu společnosti Veeam vedoucí pracovníci v IT očekávají, že rozpočet na ochranu dat vzroste v průměru přibližně o 6 %. I když se odhady pochopitelně liší, nejnovější prognóza globálních výdajů na IT pro rok 2022 od společnosti Gartner odhaduje nárůst přibližně o 5 % oproti roku 2021 – a to v souvislosti s vysokým očekáváním prosperity digitálního trhu obecně. Z toho plynou přinejmenším dva závěry. Zaprvé, zájem o ochranu dat dle očekávání nadále roste společně s masovou digitalizací a zrychlováním cloudu, což spolu úzce souvisí. Zároveň si můžeme všimnout, že podniky se po stránce ochrany dat snaží dohnat, co se dá. Ačkoli se 6 % nemusí zdát jako výrazný nárůst oproti 5 %, každé 1 % se v přepočtu rovná několika miliardám dolarů. Proč tedy rozpočty na ochranu dat předstihují obecné investice do IT?

Na tuto otázku existují dvě odpovědi. Prvním důvodem je fakt, že organizace jednoduše řečeno nemohou chránit všechna data. Podle našeho průzkumu má 86 % podniků v regionu EMEA tzv. „mezeru v ochraně“, která vzniká mezi daty, která si podniky mohou dovolit ztratit důsledku výpadku, a tím, jak často data zálohují. Druhá odpověď je o něco složitější, je totiž třeba vzít v úvahu příčinné souvislosti. Zkrátka nelze určit jeden konkrétní důvod, proč je pro podniky ochrana dat nyní náročnější než kdykoli předtím.

Jedním z hlavních problémů je neustálá proměnlivost platforem, které podniky používají k ukládání dat a práci s nimi. Mění se tak i potřebná řešení, protokoly a dovednosti, které se s ochranou dat pojí. V případě rozmanitosti platforem se rychle blížíme k novému standardu moderního IT – poměr v používání lokálních serverů a severů hostovaných v cloudu je vyvážený. Znamená to tedy, že v případě datových center se nadále očekává využití fyzických i virtuálních platforem, zatímco v cloudu se i v budoucnu bude využívat jak hyperskalárních infrastruktur, tak infrastruktur hostovaných poskytovateli spravovaných služeb (MSP). Z těchto trendů tedy zdaleka nevyplývá jakákoli tendence k zániku datových center – stále existuje množství dobrých důvodů, proč využívat jak lokální, tak i cloudové prostředí. Dále je v případě strategie ochrany dat třeba zohlednit fyzické, virtuální i multicloudové možnosti a také stále populárnější prostředí Kubernetes.

Ochrana dat a SaaS

Jednou z hnacích sil zvýšeného využívání cloudových služeb je tendence podniků používat aplikace jako službu. Současný rozmach modelu software as a service (SaaS) je jedním z důvodů, proč se v organizacích mění dynamika ochrany dat. Jedním z očekávaných problémů je to, že správci IT budou očekávat, že aplikace SaaS jsou vybaveny nativními řešeními zálohování a obnovy dat, která splňují standardy strategie Modern Data Protection. Dobrým příkladem, kdy se takový předpoklad může projevit jako zrádný, je používání služby Microsoft 365. Vestavěné funkce ochrany dat sice mohou podnikům poskytnout určitou jistotu, že většina dat je zálohována a chráněna, ale skutečnou jistotu může poskytnout jedině zálohovací řešení třetí strany. Vzhledem k tomu, že 48 % organizací v regionu EMEA uvedlo jako hlavní příčinu výpadků náhodné smazání, přepsání nebo poškození dat, je ochrana dat SaaS nad rámec vestavěných funkcí zálohování a obnovy více než nezbytná.

Přechod na SaaS souvisí také s nárůstem dat, která je třeba chránit. Objemy dat se neustále zvyšují a k tomuto trendu zároveň přispívá také zrychlení nasazování cloudových služeb. To částečně vysvětluje, proč počet podniků, které za poslední rok zaznamenaly nedostatky v ochraně dat, vzrostl o 14 %. Aby toto číslo dále nerostlo, potřebují podniky škálovatelná řešení ochrany dat, která zajistí kapacitu a umožní jim držet krok s rostoucím objemem dat a aplikací. Řešením je zálohování a ochrana dat v cloudu. V regionu EMEA cloudové služby jako součást strategie ochrany dat využívají již dvě třetiny podniků a jejich počet se v příštím roce bude zvyšovat. Vedoucí pracovníci IT služeb a podniků navíc dnes považují schopnost chránit zátěže hostované v cloudu za nejdůležitější faktor nákupu řešení pro ochranu podnikových dat. Můžeme tedy říci, že organizace více využívají cloud, zároveň chápou, že je nutné chránit cloudová data, a také plánují nasadit opatření na jejich ochranu, jako je Backup as a service (BaaS) a Disaster Recovery as a Service (DRaaS).

Vraťme se k hlavní otázce: rostou rozpočty na ochranu dat dostatečně? Pokud bychom chtěli odpovídat diplomaticky, v současné době je ještě hodně co dohánět. Vzhledem k exponenciálnímu růstu objemu dat roste i množství dat, které je třeba chránit, a zároveň rostoucí rozmanitost platforem znamená, že strategie ochrany dat nabývají na složitosti. Je tedy pravděpodobné, že rozpočty na ochranu dat budou i nadále přesahovat obecné výdaje na IT, protože podniky se postupně snaží překlenout onu propast mezi tím, kolik dat si mohou dovolit ztratit, a tím, kolik dat mohou adekvátně chránit. Větší výdaje však samozřejmě nejsou jediným řešením. Řešení Modern Data Protection využívá zálohování a obnovu v cloudu, což vede k výraznému zlepšení ekonomiky ochrany dat. Znamená to, že podniky mohou zálohovat více za méně peněz. Organizacím tedy doporučujeme spolupracovat s odborným partnerem na vypracování strategie Modern Data Protection, která zajistí řešení kontinuity podnikání v rámci odpovídajícího rozpočtu.

Autorem textu je Dave Russell, viceprezident pro podnikovou strategii, společnost Veeam.

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce