Trendy

Comparably: Microsoft je nejlepší firmou na světě, kde pracovat

Přední platforma pro sledování kultury na pracovišti a pověsti firemní značky Comparably odhalila, že zaměstnanci Microsoftu hodnotí firemní kulturu lépe než pracovníci jakékoli jiné společnosti. Zaměstnanci, kteří se vyjádřili o kultuře a odměňování, ocenili „globální strategii“ Satyi Nadelly. Zpráva, kterou provedla společnost Comparably, získala hodnocení společností na základě anonymní zpětné vazby současných zaměstnanců více než 70 000 firem, a to za poslední rok.

Mezi deseti nejlépe hodnocenými společnostmi se podle zpětné vazby vlastních zaměstnanců umístily také Hubspot a RingCentral, které byly chváleny za „vizi“, respektive za to, že se „nehoní za čísly“.

Masový přechod k hybridním, flexibilním a vzdáleným pracovním režimům v posledních dvou letech zahájil novou éru firemně-kulturních norem a technologické společnosti zjevně patří k těm, které jsou nejvíce ochotné tuto změnu přijmout a přizpůsobit se potřebám zaměstnanců.

Comparably tvrdí, že bylo hodnoceno téměř „20 různých kategorií kultury pracoviště“, mimo jiné „odměňování, vedení a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem až po možnosti profesního rozvoje a výhody a benefity“.

Celkově zaměstnanci společnosti Microsoft ohodnotili firemní kulturu lépe než lidé z ostatních společností s více než 500 zaměstnanci. Společnost Google, která je často označována za tvůrce trendů v oblasti současné firemní kultury, skončila na třetím místě.

Mezi další významné společnosti, které se dostaly do první desítky, patří IBM (2), softwarová společnost Hubspot (4), společnost Chegg (6), která se zabývá vzdělávacími technologiemi, a cloudová komunikační platforma RingCentral (8). Podle CNBC je to částečně díky jejich ochotě nabízet flexibilní pracovní možnosti.

Přední světová autorita v oblasti kultury na pracovišti Great Place to Work uvádí šest klíčových prvků, které dohromady tvoří dobrou firemní kulturu. Jsou to: komunita, spravedlnost, důvěryhodné vedení, inovace a důvěra. Podle Great Place to Work je důležitá komunita, protože je nezbytná pro soudržnost týmu a společnosti. Pocit, že se spojujete s ostatními a přispíváte k něčemu většímu, může mít silný, sjednocující vliv, který tvoří základ pozitivní firemní kultury. K vybudování skvělé firemní kultury je zapotřebí společenství, spravedlnost, důvěryhodné vedení, inovace a důvěra.

Není překvapením, že spravedlnost i důvěra jsou klíčové – pocit zaměstnanců, že mají nerovné postavení nebo že dostávají méně příležitostí, než si zaslouží, plodí všeobecnou nespokojenost. Stejně důležitá je i důvěra – a nic nevypovídá o tom, že svým zaměstnancům důvěřujete jako to, že berete ohled na jejich duševní zdraví, dáváte jim svobodu rezervovat si volno, kdy chtějí, a nesledujete hodiny.

Jak zlepšit firemní kulturu?

Existuje spousta způsobů, jak zlepšit firemní kulturu – než se však odhodláte k jakýmkoli změnám, je důležité definovat hodnoty společnosti, proč jsou důležité a jak se díky nim budou zaměstnanci cítit.

Společnost RingCentral nemá lepší firemní kulturu než například jiné společnosti z oboru jen tak náhodou – po mnoho let tvrdě pracovala na vytvoření systému hodnot, který určuje, jak fungují její divize. Společnost Hubspot má ve svém oboru podobné postavení.

Pozitivní prostředí pro zaměstnance lze podpořit mnoha různými prostředky, a to i v případě, že řídíte zaměstnance na dálku. Například zajištění vhodného vybavení zaměstnancům ukazuje, že si vážíte toho, co pro vaši firmu dělají.

Nejdůležitější je si uvědomit, že téměř ve všech případech se poskytnutí odpovědnosti, samostatnosti a svobody pracovníkům a důstojné a respektující zacházení z dlouhodobého hlediska vyplatí.

Zdroj: tech.co