Trendy

Co je to ten SOC?

Už jste zaslechli zkratku SOC? Tušíte, co to je? Jakou plní ve firmě funkci a jak souvisí s kybernetickou bezpečností společnosti?

V souvislosti s kybernetickou bezpečností se čím dál častěji setkáváme se zkratkou SOC. SOC, Security Operations Center, je označení pro zařízení, kde se nachází bezpečnostní tým, který zodpovídá za průběžné sledování a analýzu bezpečnostního stavu určité organizace či firmy. Cílem SOC týmu je detekovat, analyzovat a reagovat na kyberbezpečnostní incidenty pomocí kombinace pokročilých technologických prvků a procesů.

Volně bychom mohli Security Operations Center přeložit jako středisko bezpečnostních operací, nicméně běžněji se u nás pro SOC používá označení „dohledové bezpečností centrum“. V těchto zařízeních pracují bezpečnostní analytici, inženýři i manažeři, kteří dohlížejí na celé bezpečnostní operace. Monitorují a analyzují aktivitu v sítích, na serverech, koncových stanicích a hledají všechny anomálie, které by mohly naznačovat kompromitaci nebo bezpečnostní incident. SOC odpovídá za to, že jsou všechny bezpečnostní incidenty správně identifikovány, analyzovány, řešeny a nahlášeny.

Zaměstnanci SOC jsou také úzce propojeni s rensponse týmy, které zajišťují bezpečnost, aby byly všechny incidenty vyřešeny co nejrychleji a nejefektivněji.

Jak SOC pracuje

Spíše než za vytváření bezpečnostní strategie, navrhování bezpečnostní architektury nebo implementaci ochranných opatření je tým SOC zodpovědný za průběžnou a provozní část kybernetické bezpečnosti organizace. Odborníci, kteří v dohledových centrech pracují, se orientují zejména na detekci, analýzu, reakci a reporting bezpečnostních incidentů, ale to už bylo ostatně řečeno výše. Některá dohledová bezpečnostní centra se mohou zabývat při řešení incidentů také pokročilou forenzní analýzou, kryptoanalýzou a reverzní analýzou malwaru.

Jak to v dohledovém centru vypadá

SOC může být interní nebo může jít o samostatnou jednotku, která své služby outsourcuje. Typická infrastruktura SOC obsahuje firewally, IPS/IDS, řešení pro detekci narušení, sondy a systémy pro monitorování a správu bezpečnostních událostí (SIEM). SOC by měl být také vybaven technologiemi pro sběr dat prostřednictvím datových toků, telemetrií, zachycování packetů, syslogy a dalšími, díky kterým mohou odborníci datovou aktivitu korelovat a analyzovat. V dohledovém centru, jak už bylo řečeno, monitorují také sítě a koncové stanice kvůli odhalení slabých míst a ochraně citlivých dat, dodržování průmyslových standardů a vládních regulací.

Výhody SOC

Zásadní výhodou SOC je zlepšení detekce bezpečnostních incidentů prostřednictvím nepřetržitého sledování a analýzy datové aktivity. Analýza činnosti v sítích, koncových bodech, serverech a databázích je rozhodující pro včasnou detekci a reakci na bezpečnostní incident. Nonstop monitoring, který SOC zajistí, poskytuje společnostem účinnou obranu proti incidentům a útokům bez ohledu na původ hrozby, denní dobu nebo typ útoku. Než dojde k odhalení bezpečnostní hrozby nebo probíhajícího incidentu, uplyne obvykle nějaká doba (i kdyby šlo jen o jeden den), SOC dokáže odhalit anomálie okamžitě, čímž se může významně snížit dopad celého incidentu na společnost.

Lidský faktor

Řada manažerů a vedoucích IT, kteří mají na svých bedrech starost o kybernetickou bezpečnost, začíná stále více využívat lidský faktor na úkor technologií, takže vyhodnocování a posuzování hrozeb nespoléhá pouze na nějaký skript. Také pracovníci SOC nepřetržitě sledují známé hrozby a současně se snaží identifikovat nově se objevující rizika. To samozřejmě s ohledem na potřeby konkrétní organizace, zákazníka a jeho úrovně tolerance rizik. Hlavní výhodou lidského faktoru je to, že zatímco technologické systémy, jako jsou firewally nebo IPS, mohou zabránit některým základním útokům, analýza provedená člověkem je mnohem efektivnější u sofistikovanějších typů útoků.

Nejlepší výsledky

Pro to, aby byla práce a funkce dohledového centra efektivní, musejí mít zaměstnanci SOCu dokonalý přehled o nejnovějších hrozbách a trendech v kybernetické bezpečnosti a tyto znalosti musejí využívat ke zlepšení interních detekčních a obranných mechanismů. Zaměstnanci SOC musejí neustále aktualizovat informace o hrozbách do monitorovacích nástrojů SOC, aby udrželi krok s hrozbami, a SOC musí mít zavedené procesy, které rozlišují mezi hrozbami, které jsou skutečné, a neškodnými anomáliemi.

Skutečně úspěšná dohledová centra využívají také automatizaci zabezpečení, aby byla efektivnější. Spojením vysoce kvalifikovaných bezpečnostních analytiků s automatizovaným zabezpečením zvyšují organizace analytické možnosti a schopnosti. Důkladnější a lepší analýza přináší spolehlivé bezpečnostní opatření, a firmy se tak mohou lépe bránit proti narušení dat a obstojí proti sofistikovaným kybernetickým útokům.