Trendy

Cloudové trendy: zákazníci investují do hybridů a multicloudu

Nejnovější trendy v oblasti cloud computingu ukazují, že zákazníci investují do hybridního a multicloudového prostředí. Společnosti ve všech oborech se snaží udržet krok s rozvíjejícími se potřebami svého podnikání. Obvykle stavějí na digitálních základech, které už mají. Většinou je ale pro úspěch důležitá výrazná digitální transformace společnosti.

V průběhu pandemie spousta společností přijala za svou cloudovou výpočetní technologii, ale nové výzkumy ukazují, že stále více firem při své činnosti využívá hybridní nebo multickoudové prostředí.

Hybridní cloud a multicloud

Jen pro osvěžení termínů: hybridní cloud, někdy označovaný také jako cloudový hybrid, je výpočetní prostředí, jež kombinuje místní datacentrum neboli privátní cloud, s veřejným cloudem. Umožňuje sdílení dat a aplikací mezi oběma cloudy. Hybridní cloud také může zahrnovat „multicloudové“ konfigurace, to znamená, že společnost kromě místního datacentra používá víc než jeden veřejný cloud.

Multicloud pro změnu znamená, že firma využívá více cloudových služeb, anebo cloudy od různých poskytovatelů. Primárním cílem je nespoléhat se na služby jediného poskytovatele a mít tak větší jistotu ohledně bezpečí dat, případně mít zálohu v případě výpadku u jednoho z poskytovatelů. Tato strategie může také zvýšit kapacitu nebo výpočetní výkon firmy.

Technologie jsou důležité pro úspěch

Průzkum, který provedla společnost The Harris Poll (a sponzoroval ho Microsoft, který patří mezi významné provozovatele kloubových služeb) ukázal, že celých 86 % uživatelů plánuje zvýšit investice do hybridních nebo multicloudových technologií, a dokonce 95 % tvrdí, že využívání těchto technologií jsou pro jejich úspěch klíčové.

Stavební kameny vzdálené spolupráce

Společnosti v posledních letech kladou stále větší důraz na vzdálenou spolupráci a právě v této oblasti jsou cloudové služby důležité. Pomocí nich se otevírají nové možnosti, společnost je mnohem flexibilnější a její práce mnohem efektivnější. V průzkumu se ukázalo, že firmy, které využívají cloudové služby, jsou mnohem úspěšnější.

Mnoho firem se k práci v cloudu dostane a zejména dostalo jaksi samospádem, ale využívat hybrdiní a multicloudové služby je už vysloveně otázkou rozhodnutí. Společnosti využívají služeb více firem z důvodu lepší flexibility a zejména jistoty.

Zálohy a bezpečí

Služeb různých cloudových poskytovatelů nebo případně vlastního serveru a cloudu využívají společnosti mimo jiné z důvodu lepších možností zálohování dat. K tomuto účelu je vhodné zejména hybridní prostředí – kombinace vlastních dataserverů a cloudové platformy. V tomto případě jsou klíčová data jištěna dvakrát. Podobné je to s bezpečím – cloudové prostředí je obvykle velmi kvalitně zabezpečeno.
Pro společnosti, které pracují s mimořádně citlivými daty, je však často nutné uchovávat tato data místně. Týká se to zejména odvětví, která pracují se specifickými daty – bankovnictví, státní správa, zdravotní péče nebo finančnictví. Tím, že část informací, které nejsou tak citlivé, uloží do cloudu, umožní svým lokálním strojům pracovat efektivněji a flexibilněji.

Týká se to všech

Práce v hybridním prostředí je výhodná nejen pro výše zmíněná odvětví. Pokud jsou místní počítače a datacentra využívána přespříliš, firmy díky existenci cloudu nejsou nuceny nakupovat nové drahé řešení. Mohou využít cloud k okamžitému navýšení kapacity. Díky tomu šetří čas i náklady na nákup, instalaci a údržbu nových serverů, které nemusí vždycky potřebovat.