Zprávy

Cisco vytvořilo obzvlášť bezpečné řešení Webex for Defence

Společnost Cisco přišla s novým a obzvlášť bezpečným řešením Webex for Defence. Je určeno pro státní správu a jiné bezpečnostně kritické organizace.

Snadná a bezpečná spolupráce je dnes pro firmy a organizace ze všech odvětví důležitější než kdy dříve. O těch z oblasti obrany a veřejné správy to platí dvojnásob. I proto společnost Cisco představila Webex for Defence, specializované řešení pro zajištění extrémně bezpečné komunikace organizací z oblasti obrany.

Webex pro obranu

Řešení Webex for Defense je speciálně vyvinuté pro Ministerstvo obrany Spojených států amerických. Získalo předběžné schválení od Agentury pro vojenské bezpečnostní systémy (DISA) pro provoz na úrovni IL5. Znamená to, že může podporovat národní bezpečnostní systémy ministerstva obrany, přenos neklasifikovaných sledovaných citlivých informací a kriticky důležitých informací u všech typů komunikace, včetně volání, schůzek a zpráv. Jedná se o ucelené řešení pro spolupráci, které je propojené s informační sítí ministerstva obrany prostřednictvím cloudových přístupových bodů spravovaných DISA a poskytované z datových center společnosti Cisco certifikovaných na úroveň IL5.

Řešení Webex for Defense zahrnuje celé portfolio zařízení Webex, která uživatelům umožňují bezpečné připojení z telefonu, počítače nebo videokonferenčního systému. Ucelená sada administrátorských a uživatelských ovládacích prvků umožňuje hladkou a bezpečnou komunikaci a spolupráci s interními a externími uživateli i s partnery ministerstva obrany a zajišťuje, že citlivá data nemohou uniknout a informace vždy zůstanou důvěrné. Díky funkcím jako kontext schůzky nebo indikátory stupně utajení mohou správci a organizátoři snadno aplikovat specifická pravidla.

Bezpečné řešení pro veřejnou správu

Jako přední světový dodavatel důvěryhodných technologií a zabezpečení staví Cisco u všech produktů a funkcí bezpečnost a ochranu soukromí zákazníků na první místo. Díky vyspělé metodice vývoje a transparentním zásadám ochrany dat překonává zabezpečení platformy Webex požadavky úrovně IL5.

Vedle podpory velmi specifických potřeb zákazníků z oblasti obrany nabízí Cisco také verzi platformy Webex pro veřejnou správu autorizovanou v rámci Federálního programu pro správu rizik a autorizací (FedRAMP). Ta je určená státním institucím a firmám obranného průmyslu. Platformy Cisco Webex for Defense a Webex for Government tak představují obzvlášť bezpečná řešení pro spolupráci ve veřejném sektoru.

Platforma Cisco Webex jako taková byla navíc nedávno vyhlášena jako nejlepší řešení pro bezpečnou spolupráci podle směrnic National Security Agency. To dokazuje, jak se Webexu daří naplňovat požadavky na komplexní zabezpečení uživatelů, obsahu, aplikací a zařízení.