Byznys IT

Cisco kupuje startup Lightspin a posiluje své portfolio v oblasti kybernetické bezpečnosti

Společnost Cisco Systems, jedna z předních společností v oblasti IT a síťových technologií, oznámila akvizici izraelského startupu Lightspin Technologies. Tento startup se specializuje na identifikaci a analýzu zranitelností v cloudových infrastrukturách firem.

Lightspin, se sídlem v Tel Avivu, nabízí cloudovou bezpečnostní platformu, která automaticky skenuje cloudová prostředí a hledá v nich nezabezpečená konfigurační nastavení, zranitelný kód a další rizika. Výsledky analýzy jsou zobrazeny na centralizovaném řídicím panelu, který také určuje prioritu jednotlivých problémů podle jejich závažnosti.

Díky zkušenostenostem týmu Lightspin v oblasti zabezpečení cloudu, vývoje produktů a bezpečnostních produktů SaaS by měla být společnost schopna efektivně urychlit nasazení svých řešení a podporu. To by mělo zákazníkům pomoci při stanovení priorit a nápravě zranitelností.

Jednou z klíčových výhod platformy Lightspin je, že pro její nasazení není nutné instalovat žádný agent, což zjednodušuje a zrychluje proces zavádění tohoto nástroje do cloudových prostředí. Kromě toho platforma poskytuje podrobné informace o nalezených zranitelnostech, včetně souvisejících cest útoku, které vysvětlují, jakým způsobem mohou útočníci postupovat při kompromitaci systému.

Cisco hodlá začlenit Lightspin do své obchodní jednotky ET&I (Emerging Technologies and Incubation), která je zodpovědná za zkoumání nápadů na nové produkty v různých segmentech, včetně kybernetické bezpečnosti. Lightspin by tak mohl doplnit a rozšířit možnosti stávajících nástrojů společnosti, jako je Panoptica, která také detekuje zranitelnosti v cloudových prostředích a stanovuje jejich prioritu.

Tato akvizice je součástí dlouhodobé strategie společnosti Cisco, která se zaměřuje na posílení svého portfolia v oblasti kybernetické bezpečnosti. V posledních letech společnost uskutečnila několik dalších nákupů, včetně akvizice společnosti Valtix. Firewally od Valtix dokážou detekovat a blokovat škodlivý síťový provoz v cloudových prostředích a v případě potřeby automaticky upravovat své nastavení.

Společnost Cisco si uvědomuje, že kybernetická bezpečnost je klíčovou oblastí, ve které je nezbytné neustále inovovat a rozšiřovat své služby. V minulém čtvrtletí dosáhla divize komplexního zabezpečení společnosti Cisco tržeb ve výši 943 milionů dolarů, což představuje meziroční nárůst o 7 %. Celkové tržby společnosti Cisco také vykázaly nárůst.

Akvizice Lightspin Technologies společností Cisco tak ukazuje zájem o vývoj pokročilých řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochraně cloudových prostředí. Tato investice je v souladu s dlouhodobou strategií společnosti a očekává se, že přinese zákazníkům vyšší úroveň bezpečnosti a podpory pro jejich IT infrastrukturu.

V budoucnu bude zajímavé sledovat, jak se společnost Cisco bude nadále rozšiřovat v oblasti kybernetické bezpečnosti a jaký dopad budou mít její investice na trh. Společnost Cisco je dobře známa svým závazkem vůči inovacím a zákaznické spokojenosti, a je tak pravděpodobné, že i v oblasti kybernetické bezpečnosti bude pokračovat v posilování svého postavení a vytváření nových příležitostí pro své zákazníky.

Zdroj: siliconangle.com