Trendy

Chyby, které podle Microsoftu podniky dělají při zavádění hybridní práce

Společnost Microsoft zveřejnila výsledky svého nejnovějšího průzkumu Work Trend Index, který upozorňuje na různé problémy, s nimiž se podniky setkávají při přechodu na nové pracovní modely.

Na základě průzkumu mezi 31 000 pracovníky po celém světě a bilionů signálů stažených ze služeb Microsoft 365 a LinkedIn zpráva identifikuje řadu trendů, které přináší přechod na hybridní práci.

Obecně lze říct, že se pro pracovníky změnily preference při výběru zaměstnavatele a podniky na to musejí reagovat novými politikami, které podpoří poptávku po větší flexibilitě a autonomii.

Návrat ke starým pořádkům

Podle Microsoftu je jednou z největších chyb, kterých se podniky dopouštějí, snaha vrátit se ke starým metodikám v době, kdy se společnost v mnoha ohledech začíná vracet k normálu.

Konkrétně společnost uvedla snahu o návrat zaměstnanců do kanceláře na plný úvazek, která je vyvolána obavami, jež sdílí více než polovina (54 %) vedoucích pracovníků ohledně schopnosti pracovníků zůstat doma produktivní.

Z údajů shromážděných Microsoftem vyplývá, že nejméně polovina společností plánuje v příštích dvanácti měsících nařídit návrat do kanceláře na plný úvazek, ale podobný podíl pracovníků (52 %) uvedl, že by dal přednost hybridnímu nebo plně vzdálenému modelu.

Proč dojíždět do kanceláře?

Podle Microsoftu by se společnosti měly místo svazování všech zaměstnanců určitým stylem práce snažit o vyvážení preferencí všech. Mělo by být odpovědností podniku, aby se do kanceláře vyplatilo dojíždět.

„Nelze vymazat zažité zkušenosti a trvalý dopad posledních dvou let,“ řekl Jared Spataro, CVP Modern Work ve společnosti Microsoft. „Umožnění manažerům přizpůsobit se novým očekáváním zaměstnanců pomáhá nastavit podniky na dlouhodobý úspěch.“

Rovnováha mezi prací a osobním životem

Další oblastí, kterou Microsoft označil za problematickou, jsou negativní dopady na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, které vzniknou v důsledku odklonu od tradičního systému od devíti do pěti hodin směrem k flexibilnějšímu systému, a následné dopady na vztahy mezi členy týmu.

Od začátku pandemie došlo k 28% nárůstu množství práce, která probíhá mimo typickou pracovní dobu, a k 14% nárůstu práce o víkendu. Ačkoli je podle Microsoftu povzbudivé, že lidé využívají nové svobody, které jim flexibilní pracovní doba poskytuje, společnost využila příležitosti a připomněla podnikům, že flexibilita není zástupným slovem pro „neustálou práci“.

Vztahy v týmu

Microsoft také upozornil, že zatímco většina (58 %) hybridních pracovníků tvrdí, že si zachovala vazby se svými spolupracovníky, jen polovina zaměstnanců pracujících na dálku tvrdí, že mají „prosperující“ vztahy se svým přímým týmem. Pro řešení těchto druhů problémů firma navrhuje, aby společnosti cíleně přistupovaly k zajištění dostatečné podpory vzdálených a nově přijatých zaměstnanců a aby jim nabídly dostatek příležitostí k seznámení s jejich kolegy.

„Přechod na hybridní pracoviště nezačíná novou technologií nebo firemní politikou. Začíná kulturou – takovou, která zahrnuje růstové myšlení, ochotu změnit téměř každý aspekt způsobu práce,“ uzavřel Jared Spataro, CVP Modern Work ve společnosti Microsoft.

„Každý zaměstnanec si bude muset osvojit nové dovednosti, aby se tomuto novému způsobu práce přizpůsobil, a se správnou podporou a nástroji může hybridní práce uvolnit potenciál pro pracoviště, které bude vyhovovat všem.“

Zdroj: Techradar.com