Byznys IT

Čeští podnikatelé stárnou

„Je zajímavé, že nejvíc podnikatelů přibylo v nejstarších věkových kategoriích. Mezi lidmi důchodového věku vzrostl podíl podnikatelů víc než o polovinu. Naopak nejvýrazněji se snížil u mladých podnikatelů do 39 let. I v této oblasti se tak projevuje trend stárnutí populace,“ uvedl předseda ČSÚ Marek Rojíček. Podnikatelů ve věku 60 a více let přibylo v období roků 2010 až 2017 celkem 41,2 tisíce. Mladých podnikajících ve věku do 39 let ubylo o 65,3 tisíce.

Mezi podnikateli převažují muži. Tvoří více než dvě třetiny podnikajících. Dominují zejména ve stavebnictví, zpracovatelském průmyslu nebo obchodu. Ženy naopak převyšují počet mužů podnikatelů ve vzdělávání a ve zdravotní a sociální péči.

„Převážná část z 852 tisíc podnikatelů, kteří se zapojili do zjišťování Českého statistického úřadu, má nejméně dva klienty. Jednoho klienta má jen 58,4 tisíce podnikatelů. Počet těch, jejichž příjem je úplně nebo alespoň ze 75 % závislý na jednom klientovi, dosáhl 162 tisíc. Jde o 19 % všech podnikajících,“ řekla Marta Petráňová z odboru statistiky trhu práce ČSÚ.

Převážná část podnikatelů založila vlastní živnost díky tomu, že se jim naskytla vhodná příležitost nebo že podnikání v daném oboru je obvyklé. Na 11 % respondentů uvedlo, že důvodem byla volná pracovní doba. „Až 56 % podnikatelů se v průběhu roku setkalo s nějakými problémy. Nejčastěji šlo o nepřiměřenou administrativní zátěž a o opožděné nebo neprovedené platby,“ doplnil Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce ČSÚ.

Česko stále patří k zemím s nejvyšším zastoupením podnikatelů v EU. Nejvyšší podíl podnikatelů je v Řecku, Itálii a Rumunsku. Kompletní analýzu si můžete přečíst zde.