Zprávy

Čeští manažeři nevěří v příznivý ekonomický vývoj

Globální skupina komunikačních agentur The Worldcom Public Relations Group od června přidala do svého pravidelného výzkumu i Českou republiku. Zkoumala důvěru řídících pracovníků v příznivý ekonomický vývoj.

Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, udržení stávajících pracovních sil a role médií, to jsou tři témata, která mezi řídícími pracovníky v červnu rezonovala nejvíce.

Zvyšování kvalifikace pak představuje také oblast, ve které si vedení firem nejvíce důvěřuje. Naopak největší hrozby vidí ředitelé ve špatně zvládnutém řízení krize, legislativních změnách a také v sexuálním obtěžování na pracovišti nebo jiném nevhodném chování svých zaměstnanců.

Česká republika se v červnu ve výsledcích studie objevila poprvé. Na základě výsledků analýzy online příspěvků je zřejmé, že čeští manažeři nevěří v příznivý vývoj ekonomiky.

Zatímco Index důvěry je u Čechů čtvrtý nejnižší ze všech zkoumaných států, na posledním místě se umístilo Slovensko. Čeští řídící pracovníci si nejvíce věří v oblasti budování značky kvalitního zaměstnavatele, díky čemuž se jim daří udržet ve firmách stávající zaměstnance. Jedním z faktorů mohou být dobře zvládnuté procesy zvyšování kvalifikace a rekvalifikace zaměstnanců, v nichž si Češi také důvěřují.

Naopak největší hrozby vidí Češi ve faktorech, které nemohou z pozice ředitelů firem snadno ovlivnit, a to globální nestabilita a hrozba války nebo změny v legislativě. Mezi kritické oblasti patří podle českých manažerů také nízký vliv zaměstnaneckých benefitů na výkonnost zaměstnanců.

„Zejména v této turbulentní době je důležité, aby zaměstnavatelé dávali svým zaměstnancům najevo, že si jich váží. Věrní a motivovaní zaměstnanci jim pak pomohou překonat nejisté časy. Fakt, že čtyři z pěti oblastí, v nichž si čeští ředitelé důvěřují nejvíce, se týkají zaměstnanců, tuto skutečnost jen potvrzuje,“ říká Patrik Schober z PRAM Consulting.

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce