ČTÚ logo
Zprávy

Český telekomunikační úřad chce dočasně regulovat velkoobchodní trh mobilních dat

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) chce zavést dočasnou regulaci velkoobchodního trhu mobilních dat. Na rok a půl operátorům T-Mobile, O2 a Vodafone zakáže stlačovat marže a stanoví maximální velkoobchodní cenu pro virtuální operátory. Důvodem je omezená konkurence na trhu, která nevede ke snižování cen pro spotřebitele. Úřad to uvedl na svých webových stránkách. Operátory návrh překvapil.

O návrhu dočasných opatření rozhodla rada ČTÚ několik dní poté, co Evropská komise odmítla návrh úřadu na zavedení stálé regulace velkoobchodního trhu mobilních dat. Ke stávajícímu návrhu úřad zahájil veřejnou konzultaci, která potrvá do 8. března.

Operátoři na dotaz ČTK shodně uvedli, že nerozumí tomu, proč úřad navrhuje regulaci, kterou mu před několika dny zamítla Evropská komise. Regulátor měl podle mluvčí T-Mobilu Zuzany Svobodové možnost navrhnout komisi změny navrhované regulace, které by odstranily její výhrady. Místo toho nyní přichází s řešením, které nemá oporu ani v českém, ani v evropském právu. „Prostudovat a relevantně připomínkovat takto rozsáhlou analýzu během pouhých pěti dnů není reálně možné. Navíc nevěříme, že ČTÚ vezme jakýkoli z našich argumentů v potaz, když jde zcela otevřeně svým postupem proti sedm dní starému rozhodnutí EK,“ dodala mluvčí O2 Veronika Zachariášová

Úřad podle vyjádření dospěl v souladu s evropským regulátorem BEREC a dalšími odbornými názory k závěru, že trh není v časovém horizontu až dvou let efektivně konkurenčním trhem. Působí na něm podniky s významnou tržní silou a v této době se neprojeví účinky povinností vyplývajících z aukce kmitočtů 700 MHz. Je proto třeba naléhavě jednat v zájmu ochrany hospodářské soutěže a ochrany zájmů uživatelů. Nápravná opatření vnitrostátního práva nebo práva EU v oblasti hospodářské soutěže podle ČTÚ nepostačují.

„Český telekomunikační úřad je úřadem regulačním, proto jsem přesvědčena, že ceny, které jsou jedny z nejvyšších v Evropě, se musí pokusit regulací ovlivnit. Právo nám tu možnost dává. Rada nepovažovala za ospravedlnitelné nečinně přihlížet. Doufáme, že konkrétní navrhované regulační balíčky přispějí k snížení cen na maloobchodním trhu,“ uvedla předsedkyně Rady ČTÚ Hana Továrková.

Třem operátorům úřad navrhuje uložit povinnosti nabídnout ve všech svých stávajících smlouvách o přístupu k mobilním sítím GSM, 3G, 4G a 5G dva regulační balíčky mobilních služeb. Regulace cen balíčků se uskuteční formou zákazu stlačování marží v kombinaci se stanovením maximální výše velkoobchodní ceny regulovaných balíčků. Všichni tři mobilní síťoví operátoři budou povinni umožnit přístup za nediskriminačních podmínek k oběma balíčkům i u nově uzavíraných smluvních vztahů s virtuálními operátory.

Zdroj: ČTK