Trendy

Česko navzdory chytrým technologiím zaostává v produktivitě práce

Jakub Špaček14.11.2017

Důvodem tohoto rozporu je nízká míra jejich praktického využití způsobená zejména nedostatečnou podporou při jejich zavádění a nízkou motivací zaměstnanců je aktivně používat. Údaje vyplývají z analýzy ekonoma Aleše Michla, kterou představil ve čtvrtek 9. listopadu na konferenci Čas digitálních týmů.

„To, že firma nakoupí nejnovější technologie, ještě automaticky nemusí znamenat, že tím zvýší svou produktivitu práce. Základním předpokladem toho totiž je, aby zaměstnanci firmy tyto technologie skutečně začali využívat. K tomu jim ale nepostačí samotné technické vybavení, potřebují také chytrý software, který jim umožní naplno využít potenciál technologií, a zároveň i lepší edukaci a podporu ze strany zaměstnavatele,“ prohlásil Michl. Podle něj by dnešním tempem růstu produktivity práce Česko dohnalo Německo nejdříve za 40 let. Firmy se přitom již nyní potřebují vyrovnat s rostoucími nároky na výši mezd, které se dnes v ČR pohybují na zhruba 30 % Německa a jen v několika následujících letech pravděpodobně skokově vzrostou téměř na polovinu.

V dnešní době tráví tzv. znalostní pracovníci v průměru 37 % pracovního času na schůzkách. „Připočteme-li k tomu ještě čas na cestování, jsme zhruba na polovině pracovní doby. Tento čas i náklady na cestu by přitom pracovníci mohli snadno ušetřit díky častějšímu využívání možností digitální spolupráce. Kromě tradičních nástrojů pro vzdálenou spolupráci jako e-mail nebo telefon se nabízejí i moderní videokonferenční řešení, která díky audiovizuálnímu kontaktu a možnosti sdílet a společně upravovat dokumenty dokážou nahradit řadu klasických schůzek,“ řekl Jan Račanský, specialista na komunikaci a spolupráci společnosti Anect. Zaměstnanci ale tuto možnost zatím mnohdy nechtějí využívat z důvodu kolísavé kvality přenosu zvuku a obrazu a omezeného okruhu uživatelů, se kterými se mohou spojit. Právě na tento problém reaguje nový nástroj společnosti Anect Awow online schůzky, který podporuje jak specializované videokonferenční systémy, tak klasické PC prostředí a mobilní platformy.

Adam Kempný, konzultant společnosti Anect, pak upozornil na to, že ve firmách často panuje i opačný nesoulad mezi úrovní hardwarového a softwarového vybavení: „Pokud ve firmě nainstaluji nový program, který sice skvěle funguje na nejmodernějších technických zařízeních, ale polovina zaměstnanců pracuje na starých počítačích s výrazně nižším výkonem, který neumožňuje jeho využití v odpovídající kvalitě, nemohu potom očekávat, že nový software budou využívat.“

Důležitou roli při prosazování nových technologií ve firmě pak hraje také dostatečná motivace zaměstnanců k jejich používání. „Nástroje pro digitální spolupráci mohou významně přispět nejen ke zvýšení produktivity práce, ale také poskytnou pracovníkům daleko větší flexibilitu a lepší možnosti skloubit práci se soukromým životem. Řadu věcí totiž díky nim snadno zvládnou vyřídit i z domácí kanceláře nebo třeba na cestách,“ říká Jan Račanský. Firmy ovšem musejí být ochotné tyto flexibilní formy spolupráce svým zaměstnancům umožnit.

Společnost Anect na řešení Awow spolupracuje především se společnostmi Cisco systems a Microsoft, poskytujícími software, ale i hardware zajišťující videokonferenční hovory. Umožňují tak nejen prostou komunikaci, ale například i společnou práci na projektech. Díky řešení Awow lze přihlásit jednotlivé volající prostřednictvím odkazu ve webovém prohlížeči, videokonferenčním terminálem nebo i přes telefonní číslo. Usnadní se tak vzájemná komunikace na pracovišti a hlavně se předejde častým technickým potížím, s nimiž se většinou spuštění videokonferenčních hovorů pojí.

Trend produktivity práce

HDP: počet zaměstnanců

Stát Před 10 lety Před 5 lety Nyní
Německo 100 % 100 % 100 %
ČR 71 % Německa 72 % Německa 77 % Německa
USA 131 % Německa 134 % Německa 129 % Německa

 

HDP: odpracované hodiny

Stát Před 10 lety Před 5 lety Nyní
Německo 100 % 100 % 100 %
ČR 57 % Německa 56 % Německa 59 % Německa
USA 107 % Německa 107 % Německa 101 % Německa

 

Zdroj: OECD Compendium of Productivity Indicators 2017

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce