Zprávy

Česko i svět čeká boom datových center pro internet věcí

Trh s datovými centry zažívá díky rychlému rozvoji informačních technologií prudký růst. Týká se to i tzv. edge datových center.

Edge datová centra, která jsou díky svému umístění v blízkosti koncových uživatelů vhodná například pro systémy v internetu věcí čeká prudký rozvoj. Z globálního pohledu by se měl trh s těmito datacentry podle poradenské společnosti PwC do roku 2024 téměř ztrojnásobit.

Trh tak podle prognózy v roce 2024 dosáhne objemu 13,5 miliardy dolarů oproti čtyřem miliardám v roce 2017. Mezi hlavní důvody patří podle české společnosti Altron rychlý rozvoj e-commerce, nárůst startupů i digitalizace státní správy.

S exponenciálním nárůstem konzumace internetu a počtu připojených zařízení v soukromém i veřejném sektoru roste i celkový objem vyprodukovaných dat. Ten se každoročně zvyšuje přímo rapidně – například ještě v roce 2016 se celosvětově vyprodukovalo 6,8 zettabytů dat, letos se očekává produkce až 59 zettabytů. Pro představu – jeden zettabyt má 21 nul. „Za tímto rozvojem vidíme rychle se rozvíjející odvětví e-commerce, velký nárůst startupů, vliv internetu věcí, ale rovněž i snahy vlád po celém světě o digitalizaci státní správy,“ uvedl Martin Souček, generální ředitel společnosti Altron, která se specializuje na výstavbu a správu datové infrastruktury.

Trh s edge datovými centry se ztrojnásobí

Z těchto důvodů lze očekávat růst poptávky po datových centrech, který bude přicházet zejména ze strany států a státních institucí. V druhé řadě potom ze strany soukromých firem. Právě veřejné instituce podle Martina Součka nejčastěji poptávají především technologie pro bezpečné ukládání dat. „Specializujeme se i na menší datová centra, která přibližují výpočetní kapacitu co nejvíce ke koncovému uživateli, tedy takzvaná edge datová centra,“ vysvětluje Martin Souček. Ta jsou díky svému umístění přímo v provozu, blízko ke koncovým uživatelům, a tedy bez prodlevy při zpracování dat vhodná pro stroje a systémy v internetu věcí.

Pandemický rok 2020 výrazně zvýšil poptávku

Na růst poptávky po datových centrech měla zásadní vliv také celosvětová pandemie koronaviru. Lidé začali trávit přibližně o 30 % více času na internetu, jehož využití stouplo dokonce o 50 %.Na světě jen v loňském roce podle datového portálu DataReportal přibylo 319 milionů uživatelů internetu. Celosvětově bylo k začátku roku 2021 k síti připojeno téměř 60 % všech obyvatel planety, tedy celkem 4,66 miliardy lidí. Za miliardami připojených uživatelů stojí i masivní infrastruktura datových center, která umožňují uchovávání a sdílení dat. Ať už jde o e-maily, webové stránky, sociální sítě, anebo data z mobilních aplikací, jejichž vývoj v posledních letech extrémně roste. Přímo v České republice patří podle České statistického úřadu mezi aktivní uživatele internetu 80 % obyvatel starších 16 let.

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce