Byznys IT

Jsme česká firma a jsme na to hrdí

Jak se Flowmonu daří plnit vytyčené cíle?

Do nového roku jsme se pustili plní síly. Flowmon je o více než 30 nových kolegů větší, posilujeme vývoj, marketing, obchod a vlastně úplně všechna oddělení. Připravujeme produktové novinky, otevíráme nové trhy, uzavíráme nová technologická partnerství, nasazujeme systémy pro podporu růstu. Cílem je podpora globální expanze, což se nám daří. Obchodně se pak podařilo první čtvrtletí naplnit téměř na 110 %.

Kde všude už působíte? Plánujete i nadále expandovat?

Z našich tradičních a silných trhů, jako jsou Česko, střední Evropa, Benelux a Japonsko, expandujeme na všechny klíčové světové trhy. Otevřeli jsme pobočku v USA, soustředíme se na růst v západní Evropě. Paralelně ale také expandujeme z Japonska, kde už má Flowmon nasazeno téměř 100 zákazníků z řad operátorů, výrobních firem nebo metropolitních sítí, na další asijské trhy, jako jsou Jižní Korea, Vietnam nebo Filipíny.

Chystají se nějaké akvizice?

V minulosti se nám akvizice osvědčily jako dobrý způsob doplnění našich produktů. Tak se do portfolia dostala naše řešení pro analýzu chování sítě a aplikační monitoring. Zároveň se náš tým rozšířil o velmi talentované lidi. Pro letošní rok máme vyhlídnutou zajímavou českou technologickou firmu, ale více v tento okamžik naznačit nelze, jednání ještě nejsou ukončena.

Jak významný je pro vás tuzemský trh a čeho zde chcete v dohledné době dosáhnout?

Přestože rosteme za hranice, stále jsme česká firma a jsme na to hrdí. Máme zde řadu dlouhodobých zákazníků, jejichž důvěra je pro nás nesmírně důležitá. Tuzemský trh je tedy pro nás stále jedním z klíčových, nejen proto, že generuje významnou část obratu. Tím, že zde působíme řadu let, není naším cílem nějaké dramatické navyšování obratu. Samozřejmě přicházejí noví zákazníci, ale celkově je zde trh stabilizovaný. Do budoucna je pro nás klíčové tyto dlouhodobé vztahy udržet a s každým novým vydáním Flowmonu jim nabídnout zase něco zajímavého navíc.

Jaká je vaše aktuální pozice na českém trhu?

V našem segmentu jsme na českém trhu jasným lídrem, ať už co do vyspělosti technologie, obratu, rozvinutosti partnerského programu, nebo podpory zákazníků, na kterou soustavně dostáváme velmi dobrou zpětnou vazbu. Jsme na trhu deset let. Zákazníci a obchodní partneři mají jistotu, že jsme pro ně důvěryhodný, spolehlivý a dlouhodobý partner.

Čím vším se v současné době zabýváte a jaké trendy a technologie jsou pro váš byznys momentálně určující?

Po technologické stránce prohlubujeme viditelnost do síťového provozu s cílem poskytnout našim uživatelům další užitečné informace, díky kterým mohou činit správná a rychlá rozhodnutí při správě a zabezpečení sítě. Příkladem je obohacení informací z datových toků o informace z aplikační vrstvy. Důležitým trendem je pro nás cloud, resp. možnost nasazení našeho řešení v cloudových prostředích. Takto již podporujeme AWS, chystáme podporu pro Microsoft Azure. Hodně investujeme do oblasti IT operations analytics – jde o to poskytnout uživatelům Flowmonu inteligenci, která jim usnadní práci s daty a bude aktivně upozorňovat na aktuální i potenciální problémy a poskytne jim kontext, díky němuž budou moci problémy rychle řešit.

Pociťujete nárůst poptávky po vašich produktech ze strany zákazníků? Čím je motivovaný?

Určitě. Těch faktorů je více. IT se dnes vyvíjí tak rychle, až překotně, že se firmy bez kontroly nad děním v síti jednoduše neobejdou. Typické IT prostředí je poměrně heterogenní, je směsicí technologií různých dodavatelů, vstupují do toho nové aplikace a systémy, donedávna přesně určený perimetr sítě se začíná vlivem nových zařízení vytrácet. K tomu je třeba připočítat různé bezpečnostní politiky. Celý tento spletenec lze těžko uhlídat lidskými silami. To přirozeně zvyšuje poptávku po monitorovacích nástrojích, které administrátorům poskytnou podklady pro rychlé řešení problémů, pokud možno automaticky. Dalším faktorem je zvyšující se objem, diverzita a vynalézavost hrozeb – tradiční nástroje dokáží firmu uchránit jen před určitým výsekem útoků. Proto je třeba pokročilých technologií jako Flowmon, které sledují a analyzují neobvyklé chování a které bílá místa v ochraně firmy pomohou pokrýt, a to tak, aniž by enormně zatěžovaly administrátora.

Připravujete v portfoliu nějaké novinky? Kam se budou vaše produkty dále vyvíjet?

Přidáváme podporu intrusion detection systému Suricata, zkracujeme dobu detekce DDoS útoků, škálujeme naše řešení, aby umožnilo monitorovat milióny toků za vteřinu, a my tak zůstali na špici toho, co odvětví nabízí…