Byznys IT

Celková důvěra v ekonomiku klesá již třetí měsíc v řadě

Český statistický úřad vydal zprávu hodnotící celkovou důvěru v jednotlivých ekonomických oblastech.

Tagy:

Souhrnný indikátor důvěry, vyjádřený bazickým indexem, se meziměsíčně potřetí v řadě snížil, tentokrát o 2,4 bodu na hodnotu 96,2, přičemž poklesly obě jeho složky. Indikátor důvěry podnikatelů se snížil o 1,8 bodu a indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 5,3 bodu.

Ve srovnání se zářím loňského roku jsou souhrnný indikátor, podnikatelský indikátor a indikátor důvěry spotřebitelů na vyšší úrovni.

V odvětví obchodu se důvěra podnikatelů zvýšila. Indikátor důvěry meziměsíčně vzrostl o 1,2 bodu na hodnotu 103,6. Podíl podnikatelů hodnotících celkovou ekonomickou situaci jako dobrou zůstal na srpnové úrovni. Podíl podnikatelů očekávajících zlepšení své ekonomické situace v období příštích tří měsíců se téměř nezměnil. Stav zásob zboží na skladech se v září snížil. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů v obchodě vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra podnikatelů zvýšila. Indikátor důvěry oproti srpnu vzrostl o 1,1 bodu na hodnotu 95,3. V meziměsíčním srovnání se zvýšil podíl podnikatelů pozitivně hodnotících současnou ekonomickou situaci současnou celkovou poptávku. Poklesl ale podíl podnikatelů očekávajících zlepšení poptávky po službách v období příštích tří měsíců. Meziročně je důvěra ve službách výrazně vyšší.

„Aktuální vývoj podnikatelské důvěry nadále negativně ovlivňují nedostatek klíčových komponentů v průmyslu a nedostatek a rychle rostoucí ceny materiálů ve stavebnictví. Situace v autoprůmyslu je natolik závažná, že nutí podniky výrazně utlumovat nebo rovnou pozastavovat výrobní činnost. Problémy ve stavebnictví navíc umocňuje dlouhotrvající nedostatek zaměstnanců,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se meziměsíčně snížila. Indikátor důvěryv srpnu poklesl o 5,3 bodu na hodnotu 100,7. Podíl respondentů očekávajících pro období příštích dvanácti měsíců zhoršení celkové ekonomické situace se zvýšil. Současně se snížil podíl respondentů očekávajících zlepšení jejich vlastní finanční situace.Obavy z růstu nezaměstnanosti se oproti srpnu nezměnily. Ve srovnání s minulým měsícem výrazně poklesl počet respondentů, kteří předpokládají, že v následujících dvanácti měsících uspoří nějaké finanční prostředky. Počet respondentů obávajících se růstu cen se v září opět zvýšil. V meziročním srovnání je ale důvěra spotřebitelů vyšší.

„Spotřebitelská důvěra se v září dostala na své pětiměsíční minimum. Spotřebitelé se výrazně obávají zvyšování cen, což vnímají jako jeden z významných faktorů, které mohou v budoucnu ohrozit jejich finanční situaci,“ uvedla Anastasija Nejasova z oddělení konjunkturálních průzkumů.

průmyslu se důvěra v ekonomiku meziměsíčně potřetí v řadě snížila. Indikátor důvěry poklesl o 4,6  bodu na  hodnotu 92,5.Podnikatelé zhodnotili svou současnou celkovou poptávku přibližně stejně jako v srpnu. Stav zásob hotových výrobků se oproti minulému měsíci mírně zvýšil. Podíl podnikatelů očekávajících pro období příštích tří měsíců růst tempa výrobní činnosti je nejnižšíod listopadu 2020. Ve srovnání se zářím 2020 je ale důvěra podnikatelů v průmyslu stále mírně vyšší. 

Ve stavebnictví se důvěra v ekonomiku oproti srpnu snížila. Indikátor důvěry poklesl o 4,8 bodu na  hodnotu 111,6. Podíl podnikatelů hodnotících svou současnou poptávku po stavebních pracích jako nedostatečnou se meziměsíčně výrazně zvýšil. Respondenti neočekávají v příštích třech měsících změnu stávajícího počtu zaměstnanců. Meziročně je důvěra ve stavebnictví mírně vyšší.

Sběr dat za podnikatelskou část probíhal v období od 1. do 17. září 2021, za spotřebitelskou část konjunkturálních průzkumů probíhal v období od 1. do 16. září 2021.