Trendy

Budoucnost na dosah: Podívejte se na IT trendy, které nás čekají v roce 2022

redakce26.1.2022

Za poslední dva roky se toho hodně změnilo – od způsobu komunikace až po vnímání práce. Zrychlené zavádění digitálních technologií v důsledku pandemie vedlo k nárůstu zefektivnění provozu pomocí propojených technologií a automatizace, což vedlo k větší rychlosti, menšímu plýtvání a většímu zaměření na bezproblémový chod organizací. Digitalizace a virtualizace podnikání a společnosti se nadále zrychluje, proto se podívejme na několik klíčových technologických trendů, které budou nejspíše formovat blížící se rok 2022.

Když se ohlédneme zpět do roku 2021, zjistíme, že v důsledku pandemie vznikla celá řada trendů a některé z nich zůstaly zachovány i díky ní. Je to práce na dálku, využívání cloudu nebo novinky v digitalizaci procesů pro usnadnění práce.

Low-Code, aneb méně je někdy více

Low-Code je jedním z IT trendů pro rok 2022, který umožňuje firmám rychle překonat bariéru vstupu do digitálního světa. Tento termín označuje vývoj aplikací s malým množstvím kódu nebo bez něj. Takový přístup umožňuje efektivní vývoj aplikací bez nutnosti odborných znalostí.

Ačkoli je mnoho vývojářů k přístupu Low-Code vývoje stále skeptických, nesporně nabízí řadu výhod. Patří mezi ně např: méně ruční práce, úspora času při vytváření digitálních řešení, možnost přesměrovat část rozpočtu na jiné činnosti.

„Low-Code je vhodný pro řešení, která jsou standardizovaná, tzn. různé procesy ve firmách, která má většina firem obdobných. Jde vlastně o prostředí, které typicky umožňuje drag and drap předdefinovaných funkcí. Nejde tedy o vývoj ve smyslu softwarového vývoje, ale je skvělým způsobem vytváření řešení pro marketing, HR, business development a podobně,“ doplnila Jana Večerková, zakladatelka kurzů programování Coding Bootcamp Praha.

Anywhere Operations

Ne všechny trendy v oblasti IT bylo možné předpovědět ještě před několika lety. Pro mnoho firem byl přechod od práce v kanceláři k práci na dálku nepříjemnou nutností kvůli pandemii koronaviru. Dnes se zdá, že se to stalo normou. Mnoho společností, nejen v odvětví IT, nadobro změnilo svůj způsob práce na hybridní nebo plně vzdálený a sklízí skutečné výhody.

Studie Stanfordovy univerzity zjistila, že pracovníci na dálku jsou o 13 % produktivnější než jejich kolegové v kanceláři, a 39 % pracovníků na dálku také uvedlo, že dokončují projekty s předstihem. IT společnosti po celém světě neustále vytvářejí nové nástroje a platformy, aby zaměstnanci mohli efektivně plnit své úkoly, aniž by byli v kanceláři. Tento způsob práce se v nadcházejícím roce ještě více prosadí, zejména v technologickém sektoru, tudíž v seznamu trendů pro rok 2022 nemůže chybět ani práce na dálku.

Hybridní cloud

„Hybridní cloud v sobě kombinuje používání privátního a veřejného cloudového úložiště či výkonu zároveň. V odvětvích, kde se pracuje s hodně citlivými daty (např. finance, zdravotnictví) může být nutný i z hlediska regulace, aby se některá data ukládala místně a některá méně citlivá data v cloudu. Takto mohou i tato odvětví využít výhod cloudu,“ vysvětluje Jana Večerková, zakladatelka kurzů programování Coding Bootcamp Praha.

Ačkoli cloud není v žádném případě novátorským trendem, pouhé používání cloudu již nestačí. Podniky se musí vyvíjet a využívat různé typy cloudů, aby z něj měly co největší užitek. Rok 2022 bude rokem hybridního cloudu, kdy budou dodavatelé soupeřit o dokonalou kombinaci veřejných a soukromých cloudů, protože organizace čelí výzvám v oblasti přístupu k datům a jejich zabezpečení. 

Výsledky průzkumu Accelerate State of DevOps z roku 2021 ukázaly, že týmy, které používají hybridní nebo multicloudové nasazení softwaru, mají 1,6krát větší pravděpodobnost, že splní své organizační výkonnostní cíle než ty, které používají tradičnější cloudové strategie.

Společnosti, které se při řešení obchodních potřeb a výzev obracejí na více než jeden veřejný cloud, se stanou normou, a v průběhu roku se to možná stane dokonce nutností. Vzhledem k tomu, že data vznikají exponenciálně rychleji než kdykoli předtím, a to na okraji, bude to jen tlačit na potřebu migrace.

Hyperautomatizace šetří čas i peníze

Vzhledem k tomu, že automatizace je pro organizace stále důležitějším cílem, protože chtějí buď najít efektivitu ve svých procesech, nebo odlišit své služby, není divu, jak velký je momentálně kolem tohoto tématu rozruch. Hyperautomatizace spojuje několik složek automatizace procesů a integruje nástroje a technologie, které zvyšují schopnost právě automatizace práce.

Když spojíte umělou inteligenci (AI), strojové učení (ML), internet věcí (IoT) a robotickou automatizaci procesů (RPA) dohromady, získáte hyperautomatizaci. A právě zde by firmy měly zpozornět. RPA zbavuje lidi těžké práce a nyní AI a IoT usnadní cestu k automatizaci úkolů od začátku až do konce, čímž uvolní tolik důležitý čas zaměstnanců tak, aby se mohli věnovat důležitějším úkolům. Konečně je také možné automatizovat i vývoj nových produktů nebo služeb.

Zdroj: Coding Bootcamp