Trendy

Budou miniaturní jaderné reaktory napájet datová centra?

Nová zpráva naznačuje, že jaderná energie by mohla zajistit čistou energii pro některá z největších datových center na světě. Analytici z technologické výzkumné společnosti Omdia tvrdí, že malé modulární reaktory (SMR) by mohly v budoucích letech převládnout a nahradit potřebu datových center odebírat energii ze sítě vlastní ekologickou alternativou.

Takové reaktory se již řadu let používají v některých průmyslových odvětvích, například pro pohon ponorek amerického námořnictva, které má více než 80 lodí využívajících tuto technologii.SMR vyrábějí mnohem méně energie než standardní jaderná zařízení, měřeno v megawattech oproti gigawattům.

V rozhovoru pro The Register jeden ze spoluautorů zprávy Alan Howard uvedl, že získat přesný údaj o spotřebě energie datových center využívaných poskytovateli cloudových úložišť je složité, protože tyto údaje často neposkytují snadno nebo přesně.

Typické rozsáhlé datové centrum může spotřebovat 125 MW energie, což znamená, že by byly zapotřebí čtyři SMR, pokud by každý z nich vyráběl typických 35 MW.

Jedním z problémů je však množství prostoru potřebného k umístění SMR, kvůli čemuž by byly použitelné pouze v největších datových centrech. Z tohoto důvodu zpráva doporučuje jejich použití pro kolokace, které vyžadují výkon vyšší než 100 MW.

Howard však také navrhuje, že menší centra by mohla spolupracovat s jinými místními průmyslovými podniky a využít tak přebytečný výkon. Kromě toho také tvrdí, že ještě menší reaktory, známé jako mikroreaktory, by mohly být použity pro záložní napájení v datových centrech jako náhrada za v současnosti používané baterie a dieselové generátory.

Jednou z hlavních obav týkající se této možnosti je samozřejmě bezpečnost, což je stálice v oblasti využívání jaderné energie. Howard a jeho kolega Vladimir Galabov tvrdí, že díky malému rozsahu jsou reaktory SMR mnohem méně rizikové a že se u nich podařilo odstranit konstrukční a bezpečnostní problémy starších reaktorů. Přetrvává však další nevýhoda, a tou je odpad. Vedlejší radioaktivní produkty zůstávají po dlouhou dobu; jsou vysoce toxické a neexistuje jiný způsob, jak se jich zbavit, než je uložit do sudů a čekat, možná až tisíce let, než se stanou bezpečnými.

Zatímco SMR nepotřebují tak často doplňovat palivo – v současné době to může být přibližně každých 10 let a zpráva tvrdí, že novější konstrukce mohou tuto dobu prodloužit na 30-40 let – bylo zjištěno, že SMR produkují 35krát více odpadu než větší jaderné elektrárny.

Optimismus ohledně SMR však převládá. Pokud jde o náklady, společnost NuScale, která se zabývá výrobou reaktorů SMR, odhaduje, že za několik let budou její reaktory stát 40 až 65 USD/MWh po celou dobu životnosti, což je řadí na úroveň větrných elektráren a elektráren na zemní plyn, ale těsně za solární energii.

Americká agentura pro energetické informace však očekává, že v příštích desetiletích se náklady na větrnou energii a zemní plyn zvýší a náklady na solární energii zůstanou stejné, takže SMR budou v porovnání s nimi výhodnější.

Komise pro jadernou regulaci dala zelenou jejich používání v USA. Podle Howarda však jejich využití může být při nejoptimističtějších odhadech vzdáleno ještě deset let. Reálně spekuluje o jejich využití v datových centrech spíše na 10-15 let.

Zdroj: Techradar.com