Byznys IT

Bez pochopení a nasazení AI může skončit až 75 % firem mimo hru

Podle studie společnosti Accenture si tři čtvrtiny vrcholových manažerů myslí, že pokud se neposunou od experimentování a nezačnou ve firmě umělou inteligenci zavádět razantněji, riskují, že budou do roku 2025 mimo hru.

Zpráva AI: Built to Scale (AI a nutnost její širší aplikace), společný projekt divizí Accenture Strategy a Accenture Applied Intelligence, je založena na globálním průzkumu mezi 1 500 vrcholovými manažery napříč 16 odvětvími. Jejím cílem je pochopit, jak firmy implementují AI.

Výzkum zjistil, že 84 % vrcholových manažerů si myslí, že nezvládnou plnit cíle obchodních strategií bez rozšiřování AI. Zatím ale jen 16 % udělalo posun od pouhého experimentování k budování organizace založené na schopnostech AI. Výsledkem je, že pouze malá skupina firem dosahuje téměř trojnásobné návratnosti investic do AI, zatímco společnosti s méně úspěšnými pokusy se zaváděním AI zůstávají výrazně pozadu.

Tajemství předních hráčů

Zpráva odhaluje tajemství úspěchu těchto top hráčů, který spočívá ve třech klíčových elementech: silná datová základna, víceoborové týmy specializované na AI a závazek vrcholového vedení firmy ke strategickému zavádění AI v celé organizaci. Úspěšné společnosti vyjadřují mnohem pevnější odhodlání k intenzivnějšímu nasazování AI technologií – a uskutečňují téměř dvakrát tolik projektů spojených s AI než jiné firmy. Ne nutně to vždy znamená vyšší výdaje. Správnou volbou strategie dovedou totiž své investice do AI alokovat až dvakrát efektivněji a s lepšími výsledky.

„Společnostem všech velikostí a odvětví je dnes už snad jasné, že musejí urychleně začít investovat do zavádění inteligentních technologií. Nejen kvůli růstu, ale aby vůbec byly schopny udržet krok s konkurencí,“ řekl Ivo Gavenda, lídr divize inteligentní automatizace Accenture v České republice. 

„Drtivá většina z nich se však stále potýká s otázkou, jak k tomu správně přistoupit, jak od prvních experimentů s AI úspěšně přejít k ucelené transformaci a plnému využití AI potenciálu – navíc způsobem, který vytvoří maximální návratnost investic. Odpovědí na tyto otázky jsou tři základní oblasti: jasná strategie, data jako důsledek cílené digitalizace a zapojení kvalitního týmu lidí s potřebnými znalostmi a plnou podporou vedení společnosti.“

Klíčová role dat

Podle zprávy se téměř všechny společnosti (95 %) shodují na klíčové roli dat jako základu pro škálování AI. Lídři v aplikování AI se zaměřují na zajištění toho, aby měli k dispozici relevantní data ve správnou chvíli. Jsou více zběhlí ve strukturování a správě dat a více než dvě třetiny z nich (67 %) pak umí efektivně integrovat interní i externí datové sady.

Kromě schopnosti správně pracovat s daty má ve svém úsilí při rozšiřování AI většina špičkových hráčů (71 %) již od samého počátku jasně definovanou strategii AI a provozní model. Dále více než dvě třetiny (67 %) mají zavedeny flexibilní obchodní procesy a integrují aplikace AI do širšího ekosystému, což poskytuje potřebnou rychlost a flexibilitu nezbytnou k dosažení trvalého růstu.

„Toto spojení mezi strategií a úspěchem se může jevit jako logické, ovšem to, co tyto špičkové hráče skutečně odlišuje, je nasazování AI s promyšleným dlouhodobým záměrem,“ prohlásila Athina Kanioura, vedoucí analytických služeb a globální šéfka Accenture. „Řešit dílčí problémy se zaměřením na jasný cil je nejefektivnějším způsobem, jak dosáhnout úspěchu. Například před experimentováním se spuštěním konverzačního agenta v konkrétním prostředí je vhodné zapojit strategické myšlení a ujistit se, zda a jak tento pilotní projekt zapadá do celkové strategie a jestli je to vůbec ten správný nástroj AI, který je třeba použít.“

Zapojení odborníků

Strategický přístup je posílen i další klíčovou charakteristikou úspěšných společností – zapojením těch nejlepších talentů a odborníků pro dosažení kýžených výsledků. Místo toho, aby se spoléhali na jednoho úzkoprofilového AI experta, v 92 % mají lídři ve svých organizacích strategicky začleněny multioborové týmy. Tento interdisciplinární přístup také pomáhá zajistit rozmanitost myšlení, které kromě hmatatelných výhod v oblastech, jako je odpovědná AI, může také maximalizovat hodnotu, které chce organizace při používání AI dosáhnout.

„Tato nejnovější studie dokazuje, že laťka pro zavádění AI v širším měřítku ještě nikdy nebyla tak vysoko – a že nastal čas, kdy slovo AI není jen módním pojmem, ale stává se novou hodnotou byznysu a konkurenční výhodou,“ uvedl Greg Douglass, senior výkonný ředitel Accenture Strategy. „Společnosti, které se angažují a zavádějí AI ve svých organizacích inovativním způsobem, budou ty, které mohou očekávat masivní návratnost svých investic. Upřednostnění iniciativ AI, které mají potenciál transformovat více oblastí a procesů v podnikání najednou, jakož i zapojení klíčových lidí do AI strategie hned od počátku, umožní organizacím vytěžit z AI maximum.“