Byznys IT

Až 93 % vedoucích IT pracovníků nemá žádnou strategii digitální integrace

Podle zprávy společnosti Digibee o stavu podnikové integrace v roce 2022 sice většina vedoucích pracovníků IT v oblasti financí, výroby a maloobchodu tvrdí, že digitální podniková integrace je nutností, ale pouze 7 % z nich má skutečně zavedenou strategii. Celkem 93 % respondentů ohodnotilo význam strategie podnikové integrace pro svůj podnik jako nezbytný nebo jako „hezké mít“.

Ačkoli většina dotázaných IT lídrů souhlasí s tím, že systémová a datová integrace je pro podniky konkurující v digitálním světě klíčová, pokud jde o strategii pro realizaci této integrace, byli dotazovaní spíše na rozpacích. Devadesát čtyři procent z nich přiznalo, že o žádné konkrétní technologii ani neuvažují.

Ospravedlnit investice je obtížné, zejména v případě, kdy je zapotřebí investovat do oblastí, které přinášejí okamžitou návratnost. Zdroje jsou omezené a inovace často brzdí stávající starší infrastruktura. U respondentů, jejichž podniky si stanovily integrační iniciativy jako prioritu, se pouze 7 % podařilo zavést strategii podnikové integrace. Většina z nich je stále ve fázi plánování (53 %) a hodlá svou strategii aktivovat během příštích 12 měsíců, zatímco více než třetina (36 %) respondentů uvedla, že neplánuje nic.

Náklady na realizaci digitální transformace bez jasné strategie mohou být vysoké, a to jak v případě financí, tak i v oblasti pracovní síly. Podle společnosti Digibee mnoho respondentů bez řádné strategie přistupuje k integraci po částech a zaměřuje se na okamžité potřeby, aniž by zvažovali dlouhodobější cíle. Často je brzdí starší infrastruktura a další problémy, takže společnosti musí neustále obnovovat jednorázové integrace, aby udržely chod podniku.

Více než polovina CIO a 45 % systémových architektů a vývojářů uvedlo, že v posledních 12 měsících museli šestkrát až desetkrát přestavět integrace pro stávající klíčové podnikové aplikace, zatímco 98 % respondentů v posledních 12 měsících přestavělo integrace pro stávající klíčové podnikové aplikace.

I přes překážky, které brání podnikům v zahájení nebo dokončení systémové a datové integrace, je potřeba této integrace klíčová. Společnost Gartner v diskusi o zrychlujícím se tempu přechodu na cloud uvedla: „Poskytovatelé technologií a služeb, kteří se nedokážou přizpůsobit tempu přechodu na cloud, čelí rostoucímu riziku, že zastarají, nebo v lepším případě budou odsunuti na trhy s nízkým růstem.“

Průzkum společnosti Digibee byl vypracován ve spolupráci s výzkumnou firmou CensusWide a vychází z průzkumu mezi více než 1 000 americkými CIO, vývojáři a podnikovými architekty, který byl proveden 27. dubna až 5. května 2022.

Zdroj: Digibee, VentureBeat