Byznys IT

Až 76 % společností na celém světě utrpělo v uplynulém roce výpadek služeb

Výpadky způsobené kybernetickými útoky a nabouráním serverů nebo sítí mohou mít za následek poškození, zničení nebo odcizení dat. Prostoje se mohou rychle proměnit v negativní hodnocení zákazníků a zničenou image firmy. Opakované výpadky mohou vést k nespokojenosti zákazníků.

Podle údajů prezentovaných týmem Atlas VPN utrpělo v uplynulém roce výpadky služeb 76 % společností na celém světě. Hlavními příčinami výpadků byly havárie systému, lidské chyby a kybernetické útoky. Mnoho IT manažerů se navíc obává rostoucího počtu kybernetických útoků, které jsou politicky motivované.

Údaje vycházejí z globální zprávy Acronis Cyber Protection Week 2022. V rámci výzkumu bylo v březnu 2022 dotazováno 6 200 IT manažerů a uživatelů po celém světě, aby se prozkoumaly jejich přístupy a zkušenosti s dnešními řešeními kybernetické ochrany a prostředím kybernetických hrozeb.

IT manažeři označili za hlavní důvod výpadku firemního provozu havárie systému, neboť 52 % z nich muselo tento problém řešit. K pádu systému dochází, když počítačový program, například softwarová aplikace nebo operační systém, přestane správně fungovat a ukončí se. Havárie mohou být způsobeny škodlivým softwarem, příliš malou dostupnou pamětí nebo přehřátím.

V návaznosti na to 42,3 % IT manažerů označilo za příčinu výpadků ve firmě lidskou chybu. Někteří zaměstnanci mohou ignorovat i základní bezpečnostní opatření a kliknout na škodlivý odkaz. Únava nebo špatné školení mohou způsobit lidskou chybu, která se nakonec promění v kybernetický útok a značné potíže pro firmu.

Co se týče kybernetických útoků, ty byly příčinou výpadků společnosti pro 36 % IT manažerů. Kybernetické útoky jsou podnikány v kyberprostoru podniků s cílem narušit, vyřadit z provozu nebo ovládnout počítačové prostředí. Kyberzločinci se na podniky zaměřují mnoha různými útoky, jako je ransomware, phishing nebo DDoS.

Útoky zevnitř se podílely na 20,2 % podniků, které v uplynulém roce utrpěly výpadky. Tyto hrozby pocházejí od bývalých nebo současných zaměstnanců a obchodních partnerů, kteří mají interní informace týkající se dat společnosti. Osoba s přístupem k citlivým informacím nebo privilegovaným účtům může odhalit bezpečnostní postupy organizace.

A konečně 19,4 % společností nezaznamenalo výpadek z žádného z výše uvedených důvodů. Zároveň si 4,9 % IT manažerů nebylo jisto důvody výpadků.

Politicky motivované kybernetické útoky

Politicky motivované kybernetické útoky mají své důsledky. Většina bohatých zemí se do značné míry spoléhá na svou informační infrastrukturu. Útok tohoto typu může mít katastrofální následky a vlády jej berou velmi vážně.

Manažeři IT se politicky motivovaných kybernetických útoků obávají stále více, protože 45 % z nich vyjádřilo velké obavy. Dále 41 % IT manažerů má mírné obavy z politicky motivovaných kybernetických útoků. Vládní představitelé Spojených států varovali podniky před možnými kybernetickými útoky přicházejícími z Ruska.

Přibližně 14 % IT manažerů se však nárůstu politicky motivovaných kybernetických útoků příliš neobává nebo se jich neobává vůbec. Takový postoj může být nebezpečný, protože kyberzločinci si své oběti nevybírají. Obětí kybernetického útoku se může stát i malý nebo střední podnik.

Častěji se v titulcích zpráv objevují útoky na větší podniky, jako jsou SolarWinds nebo Colonial Pipeline. Stejně často však dochází ke kybernetickým útokům na malé a střední podniky, které rovněž uchovávají velké objemy citlivých informací o zákaznících. Osobní údaje jsou užitečné pro každého kyberzločince, který hledá potenciální budoucí cíle.

Úspěšný útok může mít pro společnost zničující dopady. Po alarmujících rozsáhlých kybernetických útocích v roce 2021 musí organizace na rostoucí rizika aktivně reagovat. Mnoho zemí již navýšilo své rozpočty na kybernetickou bezpečnost v boji proti kybernetickým hrozbám a korporace by měly učinit totéž.

Zdroj: Atlas VPN