Zprávy

Austrálie uložila Googlu pokutu 60 milionů dolarů za shromažďování údajů o poloze v systému Android

Tagy:

Australská komise pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele (ACCC) oznámila, že společnosti Google byla uložena pokuta ve výši 60 milionů dolarů za to, že téměř dva roky, od ledna 2017 do prosince 2018, uváděla australské uživatele systému Android v omyl, pokud jde o shromažďování a používání jejich lokalizačních údajů.

Australský úřad pro ochranu hospodářské soutěže uvedl, že technologický gigant pokračoval ve sledování telefonů s operačním systémem Android některých uživatelů, přestože v nastavení zařízení vypnuli funkci „Historie polohy“.

Zatímco zákazníci byli uvedeni v omyl, že toto nastavení sledování polohy zakáže, jiné nastavení účtu, které bylo ve výchozím nastavení zapnuto a jmenovalo se „Aktivita na webu a v aplikacích“, umožňovalo společnosti „shromažďovat, ukládat a používat údaje o poloze, které umožňují osobní identifikaci“.

ACCC uvádí, že na základě dostupných údajů se odhaduje, že bylo ovlivněno více než 1,3 milionu účtů Google patřících Australanům.

„Společnost Google, jedna z největších světových společností, mohla uchovávat údaje o poloze shromážděné prostřednictvím nastavení Aktivita na webu a v aplikacích a tyto uchovávané údaje mohla společnost Google použít k cílení reklamy na některé spotřebitele, i když tito spotřebitelé měli nastavení Historie polohy vypnuté,“ uvedla předsedkyně ACCC Gina Cass-Gottlieb.

„Osobní údaje o poloze jsou pro některé spotřebitele citlivé a důležité a někteří uživatelé, kteří viděli tato prohlášení, by se mohli rozhodnout jinak ohledně shromažďování, ukládání a používání svých údajů o poloze, kdyby společnost Google neuváděla zavádějící prohlášení.“

Australský úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil řízení proti společnosti Google v říjnu 2019. V dubnu 2021 australský federální soud konstatoval, že technologický gigant porušil australský zákon o ochraně spotřebitele tím, že zákazníky uvedl v omyl ohledně shromažďování a používání jejich lokalizačních údajů.

Společnost Google přijala nápravná opatření a do 20. prosince 2018 vyřešila všechny problémy, které vedly k této pokutě, přičemž uživatelům se již nezobrazují zavádějící informace naznačující, že pozastavení historie polohy zastaví shromažďování informací o místech, kam se svými zařízeními chodí.

„Společnosti musejí transparentně informovat o typech údajů, které shromažďují, a o tom, jak jsou tyto údaje shromažďovány a mohou být použity, aby se spotřebitelé mohli informovaně rozhodovat o tom, s kým tyto údaje sdílejí,“ dodala Cass-Gottlieb.

V lednu francouzská Národní komise pro informatiku a svobodu (CNIL) rovněž udělila společnosti Google pokutu ve výši 170 milionů dolarů za to, že návštěvníkům webových stránek ztěžovala odmítnutí sledovacích souborů cookie tím, že tuto možnost skrývala za několikeré kliknutí, což bylo porušením svobody souhlasu uživatelů internetu.

Předtím byla společnosti Google uložena také pokuta ve výši 11,3 milionu dolarů za agresivní shromažďování údajů, 220 milionů eur za zvýhodňování svých služeb na úkor konkurence, 1,7 miliardy dolarů za protisoutěžní praktiky v oblasti online reklamy a 2,72 miliardy dolarů za zneužívání dominantního postavení na trhu k úpravě výsledků vyhledávání.

Jakkoliv astronomické se tyto pokuty mohou zdát, je na místě připomenout, že Google denně generuje obrat, jehož výše se odhaduje na 100 milionů dolarů.

Zdroj: Bleeping Computer

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce