Byznys IT

Aktuálním trendem jsou pokročilé videoanalytické funkce

Bezpečnostní kamery jsou všude kolem nás. Jejich doplnění o další systémy může monitoring prostředí pro bezpečnostní účely rozšířit ještě o vytěžování metadat a jejich využití k analýzám snímaného prostředí.

Takzvané inteligentní kamery nacházejí uplatnění v dopravě, logistice, průmyslu, obchodu a mnoha jiných oborech. Informace o současných možnostech moderních sledovacích technologií nám poskytl business development manager projektu Mobotix společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech Martin Jahoda.

Co je charakteristické pro videosystémy v roce 2019 a které trendy budou nejvíce ovlivňovat tento segment v příštím roce?

Asi nejdůležitějším trendem dnešní doby je nasazování pokročilých videoanalytických funkcí do kamerových systémů. Firmy se k tomuto přiklánějí například z důvodu minimalizace falešných poplachů a současně reakcí na jakékoliv, i bezvýznamné, případy narušení bezpečnosti. Díky těmto systémům je obsluha upozorňována pouze na skutečné poplachové události, které vyžadují zásah. Značný pokrok v této oblasti byl umožněn díky nasazení tzv. neuronových sítí, které výrazně zpřesňují rozpoznávání snímaných objektů.

Chystáte se uvést nějaké zásadní novinky (produkty, technologie)?

Ano, tento podzim představujeme novou produktovou řadu kamer, která vychází ze společného vývoje Konica Minolta a Mobotix. Zásadní inovací bude kompletně nová hardwarová platforma i softwarová architektura. Kamery tím získají nové funkce a možnosti právě v oblasti videoanalýzy.

Velké téma je kybernetická bezpečnost, jakými metodami a technologiemi jsou chráněny videosystémy Mobotix?

V reakci na tyto problémy Mobotix vytvořil strategii kybernetické bezpečnosti s názvem „Koncept kaktusu“, jehož cílem je dodat komplexní přístup k ochraně produktů Mobotix proti hrozbě počítačových útoků. Kaktus symbolizuje hlavní myšlenku, která je v pozadí strategie kybernetické bezpečnosti Mobotix, kde každý kus hardwaru a softwaru je chráněn řadou obranných prostředků k zastavení vnější hrozby. Tak jako kaktus využívá k ochraně všech svých částí tvrdou kůži a trny.

 Mobotix používá end-to-end šifrování bez slepých míst v obrazu snímané scény přes datové kabely a ukládání obrazu do systému pro správu videa v počítači uživatele. Jako kaktus, jehož každá část je pokrytá trny, tak i všechny tyto moduly včetně kamery, úložiště, kabelů a uživatelského SW v systému Mobotix mají „digitální trny“, které je chrání před neoprávněným přístupem.

U svých kamer uvádíte, že jsou „decentralizované“, můžete vysvětlit, co to znamená? Jde o unikátní řešení?

Decentralizovaný koncept je unikátní architektura systému Mobotix, kdy každá kamera je sama sobě záznamovým serverem. Nepotřebuje tedy centrální prvek systému v podobě dalšího serveru, který by byl pro chod kamer přímo určen. A nejen to, v každé kameře lze nastavit videoanalytické funkce a zpracování událostí včetně reakcí na ně. Decentralizovaná architektura je také odolná vůči výpadku centrálního prvku, který by u standardního systému vyvolal nežádoucí celkový výpadek. Pro spoustu aplikací je tak decentralizovaný koncept mnohem vhodnější řešení.

Kde nacházejí systémy Mobotix nejvíce uplatnění? Jsou segmenty, kde jsou vaše systémy preferovaným řešením kvůli funkcím, které konkurence nemá?

Nejčastější oblastí použití kamer je oblast průmyslu a logistiky, ale nejen to. Zajímavé řešení nabízejí například termální kamery s radiometrií, které umožňují měřit absolutní hodnotu teploty v monitorované oblasti. S nimi jsme schopni definovat i několik nezávislých oblastí a každé oblasti určit jinou hraniční teplotu pro vyhlášení události. Toto lze použít jako systém včasného varování před vyhořením. Jednoduše řečeno, dokážeme detekovat zvýšení teploty v oblasti dříve, než dojde k požáru. S kamerami Mobotix jsme rovněž schopni sledovat a analyzovat výrobní proces a kontinuálně předávat naměřené údaje do nadstavbových systémů. Nepřetržitý monitoring výroby nám v konečném důsledku například umožňuje provádět prediktivní údržbu strojů. Konkrétně jsme například schopni detekovat nežádoucí přehřívání zařízení a vyvolat nápravný proces, jako třeba zastavení výroby, zahájení servisního zásahu a podobně.

Kromě toho, co už bylo zmíněno, co byste uvedl jako další důležité výhody kamer Mobotix?

Myslím si, že v dnešní době může tato německá technologie, tradičně vyráběná s důrazem na kvalitu provedení, ale také na kvalitu obrazu a hlavně na kybernetickou bezpečnost, nabídnout klientům zajímavou alternativu. Kamery disponují například také speciálními vlastnostmi a funkcemi umožňujícími jejich integraci do dalších systémů. A v neposlední řadě nabízejí i využití senzorů, jako je mikrofon, otřesové čidlo nebo třeba senzor osvětlení. Také tato funkce otevírá další řadu možností. Například vypnout nepotřebné stroje v případě, kdy hluk ve sledovaném prostoru překročí určitou hranici, nebo zapnout další osvětlení ve chvíli, kdy intenzita světla klesne pod minimální hladinu. Právě díky těmto funkcím zahrnujeme tuto řadu kamer do oblasti tzv. IoT technologií.