Zprávy

AI mění styl naší práce i online schůzky

Rozmach využívání umělé inteligence (AI) zásadně proměňuje pracoviště, způsob práce a třeba i to, jak probíhají online pracovní schůzky.

Aplikace umělé inteligence pomáhají právníkům s kontrolu smluv, zajišťují ochranu před hackery a při pracovních videohovorech zajišťují překlad, chytré směrování kamery i chytré sdílení pracovních whiteboardů v reálném čase. Podle údajů společnosti Gartner využívání umělé inteligence ve firemním segmentu posílilo za posledních 5 let o více než 270 %.

Kontroluje smlouvy a provádí audity

Nejčastěji používají firmy dnes AI k analýze dat. Získávají tak rychleji analytická data. Výhodou je, že umělá inteligence identifikuje vzorce nebo analyzuje trendy bez zbytečných chyb, za kterými stojí lidský faktor.

„Dvě odvětví, kde použití AI způsobuje malou revoluci, jsou oblast účetnictví a práva. Zde se osvědčuje rychlá a přesná analýza velkých datových sad, které je třeba interpretovat na základě jasné sady základních pravidel,“ říká Ondřej Říha ze společnosti Digital Solutions.

V oblasti práva tedy například při kontrole smluv pomocí kombinace strojového učení a zpracování přirozeného jazyka analyzuje smlouvy a určuje, které části smlouvy je třeba zkontrolovat. V oblasti účetnictví je AI využívána některými společnostmi k provádění firemních auditů, zpracování správy faktur a správy výdajů.

Zajišťuje kyberbezpečnost

„Umělá inteligence se v kybernetické bezpečnosti bohužel často zaměňuje s automatizací, u které robot vyhodnotí danou situaci na základě vstupů a pevně definovaných algoritmů. Oproti tomu systém umělé inteligence má schopnost sám se učit a rozhodovat na základě zpracovaných informací a případných anomálií. Příkladem v oblasti kybernetické bezpečnosti může být detekce přítomnosti malwaru na počítači. Systém umělé inteligence monitoruje síťový provoz počítačů a může identifikovat potencionální bezpečností problém v případě nestandardní komunikace na podezřelé zařízení v internetu. V posledních letech zaznamenáváme velký nárust počtu implementací AI a s technologickým pokrokem budeme umělou inteligenci potkávat stále častěji, a to nejen v oblasti kybernetické bezpečnosti “ říká Michal Merta, odborník na bezpečnost a ředitel Cyber Fusion Centra v Accenture ČR.

Pomocí AI může pak software identifikovat, předvídat, řešit bezpečnostní problémy a také se dále učit. A to s minimálním lidským dohledem. Tyto programy používají strojové učení k identifikaci i následnému řešení problémů, a také k hledání lepších a efektivnějších způsobů řešení.

Překládá v reálném čase

AI také mění způsob komunikace na pracovišti tím, že umožňuje zaměstnancům, kteří mluví různými jazyky, snadno si porozumět. Služby umělé inteligence vyvíjené společnostmi jako Microsoft, Amazon, Google a dalšími umějí automaticky překládat, a to jak pomocí titulků, tak i překladu, konferenční hovory každému účastníkovi do jeho jazyka. A to s minimálním zpožděním.

Google tento způsob překladu zabudoval i do serveru pro sdílení videí Youtube, kde lze jednoduše aktivovat titulky a získat tak automatický překlad, který je dnes na mnohem vyšší úrovni než před několika lety, a navíc se dále vyvíjí a z každého dalšího používání dále učí.

V chytrých kamerách ví, koho zabírat

Při komunikaci pomocí videokonferencí, do kterých se v současné době přesunulo velké množství schůzek, pomáhají chytré kamery Huddly. Tato kamera dokáže vidět i chápat okolní prostředí, a díky zabudovanému neuronovému procesoru na něj v reálném čase reagovat. Průběžně detekuje osoby, které se účastní jednání, a zaostřuje na ně. Odpadá tak potřeba kameru v průběhu jednání obsluhovat a lidé se mohou plně koncentrovat na obsah schůzky, dokonce se i pohybovat po místnosti bez toho, aniž by mizeli ze záběru.

„Dalším inteligentním pracovním pomocníkem obdařeným umělou inteligencí je Kaptivo, speciální kamera pro on-line snímání a sdílení whiteboardů. Ta díky systému počítačového vidění na bázi AI promění běžnou bílou tabuli na inteligentní nástroj pro spolupráci. Výstupem je digitalizovaný obsah, s nímž v reálném čase mohou pracovat všichni účastníci videokonference,“ uzavírá Andrej Hronec z Audiopro.

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce