Trendy

7C = základ marketingového mixu

Jan Spěváček25.10.2022

7C není zkratka sedmé třídy základní školy, ale něco mnohem lepšího. Je to kompasový a vylepšený původní model 4C, se kterým v roce 1973 přišel Kóiči Šimizu. O šest let později, v roce 1979, přišel upgrade do modelu 7C, jenž přináší komplexnější pohled na podstatu marketingu. 

Kompasový model 7C nabízí možné příčiny toho, proč je firma na trhu úspěšná, či neúspěšná. K tomu, abychom se mohli bavit o 7C, musíme se vrátit ještě o kousek zpět, a to dokonce ke 4P.

Marketingový mix je spojení čtyř Péček, které firma používá k tomu, aby dosáhla svých cílů. Tento model publikoval Neil Borden v roce 1949 (to jen, kdybyste chtěli ohromit na eventu či na golfu, ale pojďme už konečně k věci).

4P reprezentují strategickou pozici produktu na trhu pomocí 4 parametrů:

  • Product (výrobek): má uspokojit potřeby zákazníka,
  • Price (cena): říká zákazníkovi cenu výrobku,
  • Promotion (propagace): cesta výrobku do zorného pole zákazníka,
  • Place (místo): vychytání toho, jak se výrobek dostane k zákazníkovi..

Kompasový model 7C

Dostáváme se ke slibovanému kompasovému modelu! Hurá. Nejdříve příslušný obrázek, abyste se měli čeho chytit, ano?

Corporation (společnost) je základ státu!

Společnost je jádrem 4C. Její první C. Podnik by měl klást důraz na dodržování zákonů a měl by si být vědom, že za své činy nese odpovědnost. Ta zmíněná 4 Céčka nejsou komponenty plastového náhrdelníku, ale:

  • Commodity (komodita) 
  • Cost (náklad)
  • Communication (komunikace) 
  • Channel (kanál)

A teď teprve přichází na řadu Consumer (spotřebitel). A jeho potřeby a proměnné si probereme třeba zase někdy příště. Není to žádná věda, že ne? Protože už zbývají jen Circumstances (okolnosti). Abychom vás nepřehltili, více si rozebereme v našem seriálu z rubriky 7C v příštích dílech. Třeba zbylé části kompasu. Přejeme necéčkový víkend!

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Marketingov%C3%BD_mix