Byznys IT

5G představuje neznámý pojem pro polovinu internetových uživatelů

V oblasti telekomunikací je pojem 5G dlouhodobě diskutovaným tématem, neboť představuje novou mobilní datovou síť, která má nahradit stávající řešení 4G. Proto jsme prostřednictvím výzkumu zjišťovali, do jaké míry je pojem 5G známý českým internetovým uživatelům.

Výsledky mimo jiné ukázaly, že znalost termínu je výrazně vyšší u mužů než u žen a o něco více také u respondentů s vysokoškolským či vyšším vzděláním než u dotázaných z ostatních vzdělanostních skupin. Výzkumné šetření provedla společnost Nielsen Admosphere na vzorku tisícovky respondentů z aktivní internetové populace starší 15 let.

Třetina dotázaných deklarovala, že se již někdy setkala s pojmem 5G síť, a zároveň ví, co znamená. Na 22 % respondentů pak sice odpovědělo, že pojem již někdy slyšeli, ale na rozdíl od první skupiny nevědí, co zastupuje. Výrazně větší povědomí o významu termínu mají muži než ženy a o něco větší také lidé s vysokoškolským či vyšším vzděláním. Tento pojem je zcela neznámý pro 46 % dotazovaného vzorku.

Aktuálním tématem v souvislosti se sítěmi páté generace je také jejich bezpečnost. Internetoví uživatelé, kteří se již s termínem 5G sítí setkali, ve výzkumu vyjádřili téměř v polovině případů (48 %) názor, že s jejich budováním může být spojeno i nějaké bezpečnostní riziko. Třetina (34 %) si to však nemyslí a dalších 18 % to nedokáže posoudit.

Paralelně s budováním 5G sítí se v České republice již několik měsíců hovoří také o vstupu čtvrtého operátora na český trh, od něhož si řada lidí i odborníků slibuje obecné zlevnění telekomunikačních služeb. Toto téma rezonuje u internetových respondentů výzkumu Nielsen Admosphere o něco více než 5G: jednání o vstupu dalšího operátora zaznamenaly dvě třetiny dotázaných. Naprostá většina z nich (76 %) míní, že tato změna by měla pozitivní dopad na zdejší trh. Podle 9 % by její dopad byl nulový a jen podle 2 % negativní.

Mezi hlavní pozitiva případného vstupu čtvrtého operátora patří dle respondentů zlevnění dat (myslí si to 78 % respondentů, kteří vyjádřili pozitivní názor na chystanou změnu), zlevnění volání (76 %) a rozšíření nabídky služeb (50 %).

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce